Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY-EUROPE

Tunnistenumero rekisterissä: 96724945332-74
Rekisteröintipäivä: 17.2.2011 16:37:01

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.2.2014 11:57:25
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.2.2014 11:57:25


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY-EUROPE
Lyhenne: WCSE
Organisaation oikeudellinen muoto: Registered charity in England and Wales, No: 1136629
Internet-osoite: http://www.wcseurope.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: John Robinson
Tehtävä organisaatiossa: Chairman of the Board of Directors

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Matthew Hatchwell
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Roger Street  12
WC1N 2JU London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 02076852530
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: WCS Europe is represented in Brussels by Janice Weatherley-Singh, who can be contacted at jweatherleysingh@wcs.org.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: WCS Europe is an independent, UK-based affiliate of the Wildlife Conservation Society (WCS). WCS’s purpose, in Europe and beyond, is to save wildlife and wild places by understanding critical issues, crafting science-based solutions, and taking conservation actions that benefit nature and humanity.

WCS-E achieves this through two broad objectives:

1. The conduct and support of programmes of and efforts for (i) scientific, conservation and veterinary research regarding wildlife and wild places, and (ii) conservation, preservation, protection, management and care of wildlife (including veterinary care and breeding of endangered and other species) in wild places or in parks, reserves, gardens, protected areas or other locations; and the provision of education, advice and training in relation to means of pursuing human livelihoods which are compatible with the conservation and protection of the natural environment and its fauna and flora.

2. The education and instruction of the public in respect of: the protection and conservation of the natural environment and its fauna and flora; the sciences and methods of zoology, conservation, veterinary medicine and related subjects; and the impact of human livelihoods on the natural environment and its fauna and flora and means of pursuing human livelihoods which are compatible with the conservation and protection of the natural environment and its fauna and flora.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


1. Integration of EU biodiversity and development assistance policies
2. EU biodiversity strategy in support of CBD and developing country targets
2. Forest policy and climate change (REDD+, FLEGT, illegal logging, biofuels)
3. EU foreign policy related to multilateral environmental conventions (CBD, UNFCCC, CITES, CMS, etc.)
4. Species conservation (e.g. sharks)
5. Ensuring sustainability of natural resource extraction policies, FPAs

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 2
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 07/2012 - 06/2013
Kokonaisbudjetti: 340 034
josta julkista rahoitusta: 76 062
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 76 062
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 263 972
- lahjoitukset ja avustukset: 263 972
- jäsenmaksut: 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.