Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores

Identifikavimo numeris Registre: 96665582234-88
Registracijos data: 08/09/2009 14:00:33

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 10/04/2015 12:51:43
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 10/04/2015 12:51:43
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 10/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores

OPAGAC

Producer Organization

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Ayala, 54
28001 Madrid
ISPANIJA

(+34) 915758959

    Teisiškai atsakingas asmuo

Julio Morón Ayala

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Julio Morón Ayala

Manging Director

    Tikslai ir uždaviniai

Tropical tuna fisheries Producer Organization. Relations with the Local, National and EU Administration to defend the interests of Spanish tropical tuna ship owners. Relations with 25 countries to obtain fishing access to our fleet. Participation and collaboration on the four tuna RFMOs: ICCAT, IOTC, IATTC and WCPFC.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Ninguno


 

Non

Long Distance Advisory Council (LDAC)

Non

Non

Non

Fisheries Partnership Agrteements Negotiations and RFMOs meeting attendances and other traveling around the globe.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 2

2

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Išorės santykiai
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Muitinė
  • Prekyba
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Visuomenės sveikata
  • Vystymasis
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

OPAGAC belongs to CEPESCA (Confederación Española de Pesca), INTERATUN (Spanish Tuna Interprofessional Organization), EUROTHON (EU Tuna interprofesional Organization and WTPO (World Tuna Purse-Seine Organization).

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.