Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores

Tunnistenumero rekisterissä: 96665582234-88
Rekisteröintipäivä: 8.9.2009 14:00:33

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 25.9.2014 18:01:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 25.9.2014 18:01:23


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores
Lyhenne: OPAGAC
Organisaation oikeudellinen muoto: Producer Organization
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Julio Morón Ayala
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Julio Morón Ayala
Tehtävä organisaatiossa: Manging Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ayala  54
28001 Madrid
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 915758959
Faksinumero: (+34) 915761222
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Tropical tuna fisheries Producer Organization. Relations with the Local, National and EU Administration to defend the interests of Spanish tropical tuna ship owners. Relations with 25 countries to obtain fishing access to our fleet. Participation and collaboration on the four tuna RFMOs: ICCAT, IOTC, IATTC and WCPFC.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Fisheries Partnership Agrteements Negotiations and RFMOs meeting attendances and other traveling around the globe.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
OPAGAC belongs to CEPESCA (Confederación Española de Pesca), INTERATUN (Spanish Tuna Interprofessional Organization), EUROTHON (EU Tuna interprofesional Organization and WTPO (World Tuna Purse-Seine Organization).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 500000  € - < 600000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.