Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores

Tunnusnumber registris: 96665582234-88
Registreerimise kuupäev: 08/09/2009 14:00:33

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/04/2015 12:51:43
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/04/2015 12:51:43
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 10/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores

OPAGAC

Producer Organization

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Ayala, 54
28001 Madrid
HISPAANIA

(+34) 915758959

    Juriidiliselt vastutav isik

Julio Morón Ayala

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Julio Morón Ayala

Manging Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Tropical tuna fisheries Producer Organization. Relations with the Local, National and EU Administration to defend the interests of Spanish tropical tuna ship owners. Relations with 25 countries to obtain fishing access to our fleet. Participation and collaboration on the four tuna RFMOs: ICCAT, IOTC, IATTC and WCPFC.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Ninguno


 

Ei

Long Distance Advisory Council (LDAC)

Ei

Ei

Ei

Fisheries Partnership Agrteements Negotiations and RFMOs meeting attendances and other traveling around the globe.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Arenguküsimused
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Kaubandus
  • Keskkond
  • Rahvatervis
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Toll
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
  • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

OPAGAC belongs to CEPESCA (Confederación Española de Pesca), INTERATUN (Spanish Tuna Interprofessional Organization), EUROTHON (EU Tuna interprofesional Organization and WTPO (World Tuna Purse-Seine Organization).

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.