Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores

Tunnusnumber registris: 96665582234-88
Registreerimise kuupäev: 8.09.09 14:00:33

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.09.14 18:01:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.09.14 18:01:23


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores
Akronüüm: OPAGAC
Õiguslik vorm: Producer Organization
Veebisait:

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Julio Morón Ayala
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Julio Morón Ayala
Ametikoht: Manging Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 54 Ayala 
28001 Madrid
HISPAANIA
Telefoninumber: (+34) 915758959
Faks: (+34) 915761222
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Tropical tuna fisheries Producer Organization. Relations with the Local, National and EU Administration to defend the interests of Spanish tropical tuna ship owners. Relations with 25 countries to obtain fishing access to our fleet. Participation and collaboration on the four tuna RFMOs: ICCAT, IOTC, IATTC and WCPFC.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Fisheries Partnership Agrteements Negotiations and RFMOs meeting attendances and other traveling around the globe.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Rahvatervis
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
OPAGAC belongs to CEPESCA (Confederación Española de Pesca), INTERATUN (Spanish Tuna Interprofessional Organization), EUROTHON (EU Tuna interprofesional Organization and WTPO (World Tuna Purse-Seine Organization).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 500000  € ja < 600000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.