Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Medin Europe SPRL

Идентификационен номер в Регистъра: 96631586079-36
Дата на регистрация: 11-6-24 12:53:43

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-2 12:17:52
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-2 12:17:52


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Medin Europe SPRL
Инициали: Medin
Правен статут: Private company
Уебсайт: http://www.medineurope.com

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Francesco Vallebona
Длъжност: Administrator

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Francesco Vallebona
Длъжност: Administrator

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue de Trèves  49-51
1040 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2 280 63 40
Факс: (+32) 2 280 63 38
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: MEDIN Europe is a consultancy specialised in lobbying on behalf of and providing technical assistance to a wide range of public and private organisations (companies, Regions, universities, municipalities, NGOs, etc.)
We assist our clients in the identification of co-operation programmes, in the redaction and submission of proposals and the management of projects financed by the European Union and by other multilateral organisations.


MEDIN Europe monitors all the initiatives of the Directorates General of the EU Commission and of the national authorities managing the Structural Funds.

MEDIN Europe provides tailored high quality services in the training (organisation of courses on EU affairs) and in relation to international investment.


MEDIN Europe has highly qualified personnel, with proven international experience and is supported by associated external consultants in various European countries.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Francesco Vallebona 14-9-9 15-9-5

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


- presentation of about 10 funding proposals to different DGs of the European Commission and within different funding programmes (Lifelong Learning, Youth, Tempus, Culture, Daphne, etc.)

- assistance to the management of EU funded projects

- public relations with EU officials and Members of the European Parliament, on behalf of our clients

- organisation of training seminars on EU project management

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Енергетика
 • Информационно общество
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 50000  € и < 100000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Università del Salento
 • Adam Mickiewicz University
 • Universidad de Cadiz
 • Hospitalier Order of Saint John of God
 • World Youth ALliance
 • Associazione centro ELIS
 • Istituto San Pio V
 • Associazione Davide.it
 • Percento Musica
 • Union Européenne de l'Hospitalisation Privée
 • Universidad de la Rioja
 • Icaro

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.