Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Medin Europe SPRL

Идентификационен номер в Регистъра: 96631586079-36
Дата на регистрация: 24/06/2011 12:53:43

Информацията за този субект е била последно изменена на: 16/09/2015 15:35:27
Последната годишна актуализация е извършена на: 16/09/2015 15:35:27
Следваща актуализация най-късно до: 16/09/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Medin Europe SPRL

Medin

Private company

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Rue de Trèves, 49-51
1040 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 2 280 63 40

    Правно отговорно лице

Господин  Francesco Vallebona

Administrator

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Francesco Vallebona

Administrator

    Цели и задачи

MEDIN Europe is a consultancy specialised in lobbying on behalf of and providing technical assistance to a wide range of public and private organisations (companies, Regions, universities, municipalities, NGOs, etc.)
We assist our clients in the identification of co-operation programmes, in the redaction and submission of proposals and the management of projects financed by the European Union and by other multilateral organisations.


MEDIN Europe monitors all the initiatives of the Directorates General of the EU Commission and of the national authorities managing the Structural Funds.

MEDIN Europe provides tailored high quality services in the training (organisation of courses on EU affairs) and in relation to international investment.


MEDIN Europe has highly qualified personnel, with proven international experience and is supported by associated external consultants in various European countries.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

- Regulation 1293/2013 establishing Horizon 2020, and related bi-annual work programmes
- European Neighborhood Policy, with reference to the implementation of the European Neighborhood Instrument 2014-2020
- Regulation 1288/2013 establishing Erasmus+, and related annual work programmes
- Implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020) - New priorities for European cooperation in education and training. Draft 2015 joint report of the Council and the Commission
- EU general budget 2016


 

Не

Не

Не

Не

Не

- presentation of about 10 funding proposals to different DGs of the European Commission and within different funding programmes (Lifelong Learning, Youth, Tempus, Culture, Daphne, etc.)

- assistance to the management of EU funded projects

- public relations with EU officials and Members of the European Parliament, on behalf of our clients

- organisation of training seminars on EU project management

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 1  

1

0,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Francesco VALLEBONA 26/08/2015 25/08/2016

    Области на интерес

 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Istituto San Pio V

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.