Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Voice on the Net Coalition Europe

Id-nummer i registret: 96615638697-36
Registreringsdag: 2012-05-02 09:47:32

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-21 08:04:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-21 08:04:35


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Voice on the Net Coalition Europe
Förkortning: VON
Associationsform (rättslig ställning): Coalition
Webbplats: http://www.voneurope.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Caroline De Cock
Befattning: Executive Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Caroline De Cock
Befattning: Executive Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Kreupelstraat  33
1703 Dilbeek
BELGIEN
Telefon: (+32) 474840515
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Voice on the Net (VON) Coalition Europe was launched in December 2007 by leading Internet communications and technology companies, on the cutting edge to create an authoritative voice for the Internet-enabled communications industry. Its current members are Google, Microsoft/Skype, Vonage, and Voxbone.
The VON Coalition Europe notably focuses on educating and informing policymakers in the European Union and abroad in order to promote responsible government policies that enable innovation and the many benefits that Internet voice innovations can deliver.
Organisationens intressen är:
  • Europeiska
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Submission of position papers in response to consultations by the European Commission and meetings with EU institution officials.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Informationssamhället

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The VON Coalition Europe is attached to the Voice on the Net Coalition based in the US.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.