Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Voice on the Net Coalition Europe

Id-nummer i registret: 96615638697-36
Registreringsdag: 02/05/2012 09:47:32

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 17:35:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 17:35:50
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Voice on the Net Coalition Europe

VON

Ad hoc Coalition

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Kreupelstraat, 33
1703 Dilbeek
BELGIEN

(+32) 474840515

    Juridiskt ansvarig

Caroline De Cock

Executive Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Caroline De Cock

Executive Director

    Mål och uppdrag

The Voice on the Net (VON) Coalition Europe was launched in December 2007 by leading Internet communications and technology companies, on the cutting edge to create an authoritative voice for the Internet-enabled communications industry. Its current members are Google, Microsoft and Voxbone.
The VON Coalition Europe notably focuses on educating and informing policymakers in the European Union and abroad in order to promote responsible government policies that enable innovation and the many benefits that Internet voice innovations can deliver.

  • Europeiska
  • Globala
  • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

* Digital Single Market Strategy
* Telecoms Single Market Regulation


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Submission of position papers in response to consultations by the European Commission and meetings with EU institution officials.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 2

2

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Informationssamhället

    Medlemskap

Google
Microsoft
Voxbone

The VON Coalition Europe is attached to the Voice on the Net Coalition based in the US.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.