Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Voice on the Net Coalition Europe

Identifikačné číslo v Registri: 96615638697-36
Dátum registrácie: 2.5.2012 9:47:32

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.4.2014 8:04:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.4.2014 8:04:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Voice on the Net Coalition Europe
Skratka: VON
Právna forma: Coalition
Internetová stránka: http://www.voneurope.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Caroline De Cock
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Caroline De Cock
Funkcia: Executive Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Kreupelstraat  33
1703 Dilbeek
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 474840515
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Voice on the Net (VON) Coalition Europe was launched in December 2007 by leading Internet communications and technology companies, on the cutting edge to create an authoritative voice for the Internet-enabled communications industry. Its current members are Google, Microsoft/Skype, Vonage, and Voxbone.
The VON Coalition Europe notably focuses on educating and informing policymakers in the European Union and abroad in order to promote responsible government policies that enable innovation and the many benefits that Internet voice innovations can deliver.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Submission of position papers in response to consultations by the European Commission and meetings with EU institution officials.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Informačná spoločnosť

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
The VON Coalition Europe is attached to the Voice on the Net Coalition based in the US.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 01/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.