Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Voice on the Net Coalition Europe

Numărul de identificare din Registru: 96615638697-36
Data înscrierii: 02.05.2012 09:47:32

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.04.2014 08:04:35
Data ultimei actualizări anuale: 21.04.2014 08:04:35


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Voice on the Net Coalition Europe
Acronim: VON
Statut juridic: Coalition
Site internet: http://www.voneurope.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Caroline De Cock
Funcţie: Executive Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Caroline De Cock
Funcţie: Executive Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Kreupelstraat  33
1703 Dilbeek
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 474840515
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Voice on the Net (VON) Coalition Europe was launched in December 2007 by leading Internet communications and technology companies, on the cutting edge to create an authoritative voice for the Internet-enabled communications industry. Its current members are Google, Microsoft/Skype, Vonage, and Voxbone.
The VON Coalition Europe notably focuses on educating and informing policymakers in the European Union and abroad in order to promote responsible government policies that enable innovation and the many benefits that Internet voice innovations can deliver.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • european
  • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Submission of position papers in response to consultations by the European Commission and meetings with EU institution officials.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
The VON Coalition Europe is attached to the Voice on the Net Coalition based in the US.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 01/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.