Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Voice on the Net Coalition Europe

Tunnusnumber registris: 96615638697-36
Registreerimise kuupäev: 02/05/2012 09:47:32

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:35:50
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:35:50
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Voice on the Net Coalition Europe

VON

Ad hoc Coalition

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Kreupelstraat, 33
1703 Dilbeek
BELGIA

(+32) 474840515

    Juriidiliselt vastutav isik

Caroline De Cock

Executive Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Caroline De Cock

Executive Director

    Eesmärgid ja ülesanded

The Voice on the Net (VON) Coalition Europe was launched in December 2007 by leading Internet communications and technology companies, on the cutting edge to create an authoritative voice for the Internet-enabled communications industry. Its current members are Google, Microsoft and Voxbone.
The VON Coalition Europe notably focuses on educating and informing policymakers in the European Union and abroad in order to promote responsible government policies that enable innovation and the many benefits that Internet voice innovations can deliver.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

* Digital Single Market Strategy
* Telecoms Single Market Regulation


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Submission of position papers in response to consultations by the European Commission and meetings with EU institution officials.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Infoühiskond

    Liikmed ja liikmesus

Google
Microsoft
Voxbone

The VON Coalition Europe is attached to the Voice on the Net Coalition based in the US.

    Finantsandmed

01/2013  -  01/2014

>= 10 000 € ja < 24 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.