Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Voice on the Net Coalition Europe

Tunnusnumber registris: 96615638697-36
Registreerimise kuupäev: 2.05.12 9:47:32

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.04.14 8:04:35
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.04.14 8:04:35


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Voice on the Net Coalition Europe
Akronüüm: VON
Õiguslik vorm: Coalition
Veebisait: http://www.voneurope.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Caroline De Cock
Ametikoht: Executive Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Caroline De Cock
Ametikoht: Executive Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 33 Kreupelstraat 
1703 Dilbeek
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 474840515
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Voice on the Net (VON) Coalition Europe was launched in December 2007 by leading Internet communications and technology companies, on the cutting edge to create an authoritative voice for the Internet-enabled communications industry. Its current members are Google, Microsoft/Skype, Vonage, and Voxbone.
The VON Coalition Europe notably focuses on educating and informing policymakers in the European Union and abroad in order to promote responsible government policies that enable innovation and the many benefits that Internet voice innovations can deliver.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Submission of position papers in response to consultations by the European Commission and meetings with EU institution officials.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Infoühiskond

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The VON Coalition Europe is attached to the Voice on the Net Coalition based in the US.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 01/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.