Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Voice on the Net Coalition Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 96615638697-36
Datum registrace: 02/05/2012 09:47:32

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:35:50
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:35:50
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Voice on the Net Coalition Europe

VON

Ad hoc Coalition

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Kreupelstraat, 33
1703 Dilbeek
BELGIE

(+32) 474840515

    Osoba s právní odpovědností

paní  Caroline De Cock

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Caroline De Cock

Executive Director

    Cíle a úkoly

The Voice on the Net (VON) Coalition Europe was launched in December 2007 by leading Internet communications and technology companies, on the cutting edge to create an authoritative voice for the Internet-enabled communications industry. Its current members are Google, Microsoft and Voxbone.
The VON Coalition Europe notably focuses on educating and informing policymakers in the European Union and abroad in order to promote responsible government policies that enable innovation and the many benefits that Internet voice innovations can deliver.

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

* Digital Single Market Strategy
* Telecoms Single Market Regulation


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Submission of position papers in response to consultations by the European Commission and meetings with EU institution officials.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Informační společnost

    Členství a příslušnost

Google
Microsoft
Voxbone

The VON Coalition Europe is attached to the Voice on the Net Coalition based in the US.

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.