Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

institut für finanzdienstleistungen

Id-nummer i registret: 96466191482-69
Registreringsdag: 06/04/2009 20:47:28

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 07/04/2014 10:47:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 07/04/2014 10:47:50

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

institut für finanzdienstleistungen

iff

reg. association

    Val av sektion

IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

    Adressuppgifter

Rödingsmarkt, 31/33
20459 Hamburg
TYSKLAND

(+0049) 403096910

(+0049) 4030969122

The institut für finanzdienstleistungen (iff) is an independent, internationally-oriented non-profit organisation providing research and advice in the field of sustainable financial services. The institute creates electronic data-processing programmes for providers of financial advice to consumers. It issues publications, assists with training and develops models for socially responsible loans, investments, payment methods and insurance. iff is financed exclusively through current projects and does not receive any public subsidy. It is a medium-sized enterprise, whose employees are drawn primarily from academic circles, the majority of whom have studied, lecture or practice law.

iff has conducted several studies for the European Commission over the past 20 years. The main focus of the iff is legal, social and economic questions in relation to retail financial services. iff was recently contracted for DG Internal Market’s study on "study on the impact of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market and on the application of Regulation (EC) No 924/2009 on cross-border payments in the Community" 2012, "study on interest rate restrictions" 2010, "Study on the costs and benefits of the EU policy options for mortgage credit" 2009 and “Equity Release Schemes in the EU” published in March 2009 which contained a legal and economic analysis of the situation for these types of financial services including an assessment of the potential barriers and consumer vulnerabilities in these markets.

Other relevant research studies iff has undertaken for the European Parliament and the European Commission include "impact assessment of the different measures within the Capital Requirements Directive IV" 2012, "training courses in Consumer Financial Advice (ConFinAd)" 2012-2014, "the calculation of the APRC" 1998, a comprehensive review of legislation and practices concerning "over-indebtedness" 2003.

    Juridiskt ansvarig

Udo Reifner

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Sebastien Clerc-Renaud

Researcher

    Mål och uppdrag

Research in the field of financial services and consumer protection.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

iff has responded to consulations e.g. on bank accounts (DG MARKT), private pensions (DG SANCO).

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utvidgning

    Medlemskap

15

 • TYSKLAND

European Coalition for Responsible Credit, ECRC, www.responsible-credit.net
European Consumer Debt Net, ECDN, www.ecdn.eu

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

900 000 €

900 000 €

200 000 €

 €

100 000 €

 €

300 000 €

300 000 €

 €

 €

 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.