Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

institut für finanzdienstleistungen

Id-nummer i registret: 96466191482-69
Registreringsdag: 2009-04-06 20:47:28

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-07 10:47:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-07 10:47:50


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: institut für finanzdienstleistungen
Förkortning: iff
Associationsform (rättslig ställning): reg. association
Webbplats: http://www.iff-hamburg.de

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Udo Reifner
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sebastien Clerc-Renaud
Befattning: Researcher

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rödingsmarkt  31/33
20459 Hamburg
TYSKLAND
Telefon: (+0049) 403096910
Fax: (+0049) 4030969122
Andra adressuppgifter: The institut für finanzdienstleistungen (iff) is an independent, internationally-oriented non-profit organisation providing research and advice in the field of sustainable financial services. The institute creates electronic data-processing programmes for providers of financial advice to consumers. It issues publications, assists with training and develops models for socially responsible loans, investments, payment methods and insurance. iff is financed exclusively through current projects and does not receive any public subsidy. It is a medium-sized enterprise, whose employees are drawn primarily from academic circles, the majority of whom have studied, lecture or practice law.

iff has conducted several studies for the European Commission over the past 20 years. The main focus of the iff is legal, social and economic questions in relation to retail financial services. iff was recently contracted for DG Internal Market’s study on "study on the impact of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market and on the application of Regulation (EC) No 924/2009 on cross-border payments in the Community" 2012, "study on interest rate restrictions" 2010, "Study on the costs and benefits of the EU policy options for mortgage credit" 2009 and “Equity Release Schemes in the EU” published in March 2009 which contained a legal and economic analysis of the situation for these types of financial services including an assessment of the potential barriers and consumer vulnerabilities in these markets.

Other relevant research studies iff has undertaken for the European Parliament and the European Commission include "impact assessment of the different measures within the Capital Requirements Directive IV" 2012, "training courses in Consumer Financial Advice (ConFinAd)" 2012-2014, "the calculation of the APRC" 1998, a comprehensive review of legislation and practices concerning "over-indebtedness" 2003.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Research in the field of financial services and consumer protection.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


iff has responded to consulations e.g. on bank accounts (DG MARKT), private pensions (DG SANCO).

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 15
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Coalition for Responsible Credit, ECRC, www.responsible-credit.net
European Consumer Debt Net, ECDN, www.ecdn.eu

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 900 000
därav offentlig finansiering: 900 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 200 000
- Bidrag:
- nationella källor: 100 000
- regionala/lokala källor:
Private Aufträge : 300 000
Zweckbetrieb Verbraucherschutz : 300 000
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.