Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

institut für finanzdienstleistungen

Inschrijvingsnummer in het register 96466191482-69
Inschrijvingsdatum: 6-4-09 20:47:28

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 7-4-14 10:47:50
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 7-4-14 10:47:50


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: institut für finanzdienstleistungen
Acroniem: iff
Rechtsvorm: reg. association
Website: http://www.iff-hamburg.de

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Udo Reifner
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Sebastien Clerc-Renaud
Functie: Researcher

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rödingsmarkt  31/33
20459 Hamburg
DUITSLAND
Telefoon: (+0049) 403096910
Faxnummer: (+0049) 4030969122
Overige contactgegevens: The institut für finanzdienstleistungen (iff) is an independent, internationally-oriented non-profit organisation providing research and advice in the field of sustainable financial services. The institute creates electronic data-processing programmes for providers of financial advice to consumers. It issues publications, assists with training and develops models for socially responsible loans, investments, payment methods and insurance. iff is financed exclusively through current projects and does not receive any public subsidy. It is a medium-sized enterprise, whose employees are drawn primarily from academic circles, the majority of whom have studied, lecture or practice law.

iff has conducted several studies for the European Commission over the past 20 years. The main focus of the iff is legal, social and economic questions in relation to retail financial services. iff was recently contracted for DG Internal Market’s study on "study on the impact of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market and on the application of Regulation (EC) No 924/2009 on cross-border payments in the Community" 2012, "study on interest rate restrictions" 2010, "Study on the costs and benefits of the EU policy options for mortgage credit" 2009 and “Equity Release Schemes in the EU” published in March 2009 which contained a legal and economic analysis of the situation for these types of financial services including an assessment of the potential barriers and consumer vulnerabilities in these markets.

Other relevant research studies iff has undertaken for the European Parliament and the European Commission include "impact assessment of the different measures within the Capital Requirements Directive IV" 2012, "training courses in Consumer Financial Advice (ConFinAd)" 2012-2014, "the calculation of the APRC" 1998, a comprehensive review of legislation and practices concerning "over-indebtedness" 2003.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Research in the field of financial services and consumer protection.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


iff has responded to consulations e.g. on bank accounts (DG MARKT), private pensions (DG SANCO).

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Uitbreiding van de EU
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 15
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
European Coalition for Responsible Credit, ECRC, www.responsible-credit.net
European Consumer Debt Net, ECDN, www.ecdn.eu

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 900.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 900.000
- EU:
- Aanbestedingen: 200.000
- Subsidies:
- nationale overheid: 100.000
- subnationale overheden:
Private Aufträge : 300.000
Zweckbetrieb Verbraucherschutz : 300.000
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.