Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

institut für finanzdienstleistungen

Identitātes numurs Reģistrā: 96466191482-69
Reģistrācijas datums: 09.6.4 20:47:28

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.7.4 10:47:50
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.7.4 10:47:50


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: institut für finanzdienstleistungen
Akronīms: iff
Juridiskais statuss: reg. association
Tīmekļa vietne: http://www.iff-hamburg.de

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Udo Reifner
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Sebastien Clerc-Renaud
Amats Researcher

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rödingsmarkt  31/33
Hamburg 20459
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+0049) 403096910
Faksa numurs: (+0049) 4030969122
Papildu kontaktinformācija: The institut für finanzdienstleistungen (iff) is an independent, internationally-oriented non-profit organisation providing research and advice in the field of sustainable financial services. The institute creates electronic data-processing programmes for providers of financial advice to consumers. It issues publications, assists with training and develops models for socially responsible loans, investments, payment methods and insurance. iff is financed exclusively through current projects and does not receive any public subsidy. It is a medium-sized enterprise, whose employees are drawn primarily from academic circles, the majority of whom have studied, lecture or practice law.

iff has conducted several studies for the European Commission over the past 20 years. The main focus of the iff is legal, social and economic questions in relation to retail financial services. iff was recently contracted for DG Internal Market’s study on "study on the impact of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market and on the application of Regulation (EC) No 924/2009 on cross-border payments in the Community" 2012, "study on interest rate restrictions" 2010, "Study on the costs and benefits of the EU policy options for mortgage credit" 2009 and “Equity Release Schemes in the EU” published in March 2009 which contained a legal and economic analysis of the situation for these types of financial services including an assessment of the potential barriers and consumer vulnerabilities in these markets.

Other relevant research studies iff has undertaken for the European Parliament and the European Commission include "impact assessment of the different measures within the Capital Requirements Directive IV" 2012, "training courses in Consumer Financial Advice (ConFinAd)" 2012-2014, "the calculation of the APRC" 1998, a comprehensive review of legislation and practices concerning "over-indebtedness" 2003.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Research in the field of financial services and consumer protection.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


iff has responded to consulations e.g. on bank accounts (DG MARKT), private pensions (DG SANCO).

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Budžets
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 15
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
European Coalition for Responsible Credit, ECRC, www.responsible-credit.net
European Consumer Debt Net, ECDN, www.ecdn.eu

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 900 000
tostarp publiskais finansējums: 900 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 200 000
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 100 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
Private Aufträge : 300 000
Zweckbetrieb Verbraucherschutz : 300 000
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.