Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure in Deutschland e.V.

Id-nummer i registret: 96464667072-09
Registreringsdag: 2011-11-03 18:19:43

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-07 13:09:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-07 13:09:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure in Deutschland e.V.
Förkortning: BVR
Associationsform (rättslig ställning): e.V. (eingetragener Verein)
Webbplats: http://www.regieverband.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jobst Oetzmann
Befattning: Board Memeber executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jürgen Dr. Kasten
Befattning: Managing Director (CEO)

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Augsburger Straße  33
10789 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+0049) 3021005159
Fax: (+0049) 3021005162
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure e.V. ist der Berufsverband der Filmemacher in Deutschland. Er vertritt die Interessen von Film- und Fernsehregisseuren in: Urheberrecht, Kulturpolitik, kollektivvertraglichen Vereinbarungen, tarifvertragsrechtlichen sowie sozialpolitischen Angelegenheiten.
Er berät seine Mitglieder in allen diesen Angelegenheiten individuell und vertritt ihre Interessen gegenüber dem Gesetzgeber in Deutschland und in der EU. Er ist in verschiedenen Kultur- und Filmförderungseinrichtungen aktiv und stellt hier Mitglieder im Verwaltungsrat und in Vergabegremien. Er vertritt die Interessen der Regisseure bei Verwertungsgesellschaften. Er nimmt selbst Wahrnehmungsaufträge der Mitglieder wahr und schließt für sie Gemeinsame Vergütungsregeln oder Tarifverträge.
Organisationens intressen är:
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Der Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure in Deutschland e.V. ist Mitglied der Federation of European Film Directors Association (FERA), mit Sitz in Brüssel. Er stellt hier ein Vorstandsmitglied. Über die FERA werden die europäischen Aktivitäten wahrgenommen. Der BVR behält sich aber auch vor, eigene Stellungnahmen gegenüber der EU abzugeben.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Audiovisuella frågor och medier
  • Kultur

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Federation of European Film Directors (FERA)
Deutscher Kulturrat
Bund Freier Berufe in Deutschland (BFB)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.