Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Forest-based Sector Technology Platform

Identifikavimo numeris Registre: 96415319324-88
Registracijos data: 12.8.13 18.24.46

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.17 11.09.44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.17 11.09.44


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Forest-based Sector Technology Platform
Akronimas: FTP
Teisinis statusas: Sprl
Svetainė: http://www.forestplatform.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bernard de Galembert
Pareigos: Gerant

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Johan Elvnert
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue du Luxembourg  66
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 22392303
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: FTP is an industry-driven European Technology Platform (ETP) recognised by the European Commission.

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Through its extensive network of National Support Groups (NSG), European Confederation owners and sponsor companies FTP is able to maintain an active dialogue with its many stakeholders. FTP is able to benefit them in the following ways:
•Engages all key stakeholders and provides a forum for public-private dialogue and partnership.
•Facilitates targeted investments in research and development.
•Mobilises and focuses existing research and development capabilities, thereby fostering a more efficient approach to innovation.
•Stimulates coordination of European and national research agendas.
•Supports the ongoing development of a relevant knowledge base for the sector.
•Contributes to the overall growth and competitiveness of the EU economy.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Horizon 2020
Biobased Industries Initiative JTI
EIP Raw Materials

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 22
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • NSG Austria (2 Nariai)
 • NSG Bulgaria (2 Nariai)
 • NSG Czech Republic (2 Nariai)
 • NSG Denmark (2 Nariai)
 • NSG Estonia (2 Nariai)
 • NGS Finland (2 Nariai)
 • NSG France (2 Nariai)
 • NSG Germany (2 Nariai)
 • NSG Hungary (2 Nariai)
 • NSG Italy (2 Nariai)
 • NSG Latvia (2 Nariai)
 • NSG Lithuania (2 Nariai)
 • NSG The Netherlands (2 Nariai)
 • NSG Norway (2 Nariai)
 • NSG Poland (2 Nariai)
 • NSG Romania (2 Nariai)
 • NSG Russia (2 Nariai)
 • NSG Slovakia (2 Nariai)
 • NSG Slovenia (2 Nariai)
 • NSG Spain (2 Nariai)
 • NSG Sweden (2 Nariai)
 • NSG Switzerland (2 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • NORVEGIJA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
 • ŠVEICARIJA
Papildoma informacija: FTP’s National Support Groups are quite unique, even among European Technology Platforms, and they have a pivotal role in strengthening the European dimension while at the same time strengthening national and regional agendas by the implementation of their National Research Agendas.

The role of FTP and its National Support Groups (NSGs) is to bring together industry, forest owners, researchers and public authorities in a way that maximises the chances of realising the FTP Vision for 2030 by cooperative research, development and innovation projects. Focus and strong support from European policymakers and both EU-, and Member State funding providers is vital for success although industry, forest owners and researchers will be primarily responsible for the work necessary. This is a win-win collaboration in which the forest-based sector and the society both benefit.
Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
The forest-based sector technology platform is set up as a limited company under Belgium law (sprl). Owners are the following European Confederations: the European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), the Confederation of European Forest Owners (CEPF), the Confederation of European Paper Industries (CEPI) and later joined by the European State Forest Association (EUSTAFOR), who jointly saw the necessity of establishing a Technology Platform for the forest-based sector.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 350 000
viešųjų lėšų dalis: 50 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 50 000
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 300 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 300 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

About half of FTPs budget comes from the European Confederations and half of it comes from Sponsor Companies.
About 50.000 Euro comes from participation in European Research Projects of Strategic interest to the Forest-based Sector

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.