Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Forest-based Sector Technology Platform

Identifikavimo numeris Registre: 96415319324-88
Registracijos data: 13/08/2012 18:24:46

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/03/2015 11:05:14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/03/2015 11:05:14
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Forest-based Sector Technology Platform

FTP

Sprl

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Rue du Luxembourg, 66
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 22392303

    Teisiškai atsakingas asmuo

Bernard de Galembert

Gerant

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Johan Elvnert

Managing Director

    Tikslai ir uždaviniai

Through its extensive network of National Support Groups (NSG), European Confederation owners and sponsor companies FTP is able to maintain an active dialogue with its many stakeholders. FTP is able to benefit them in the following ways:
•Engages all key stakeholders and provides a forum for public-private dialogue and partnership.
•Facilitates targeted investments in research and development.
•Mobilises and focuses existing research and development capabilities, thereby fostering a more efficient approach to innovation.
•Stimulates coordination of European and national research agendas.
•Supports the ongoing development of a relevant knowledge base for the sector.
•Contributes to the overall growth and competitiveness of the EU economy.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Horizon 2020, European Innovation Partnership on Raw Materials, Biobased Industries JTI


 

Non

Non

Non

Non

Non

Horizon 2020
Biobased Industries Initiative JTI
EIP Raw Materials

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 2  

2

1,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

NSG Austria(2),
NSG Bulgaria(2),
NSG Czech Republic(2),
NSG Denmark(2),
NSG Estonia(2),
NGS Finland(2),
NSG France(2),
NSG Germany(2),
NSG Hungary(2),
NSG Italy(2),
NSG Latvia(2),
NSG Lithuania(2),
NSG The Netherlands(2),
NSG Norway(2),
NSG Poland(2),
NSG Romania(2),
NSG Russia(2),
NSG Slovakia(2),
NSG Slovenia(2),
NSG Spain(2),
NSG Sweden(2),
NSG Switzerland(2)

 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA
 • NORVEGIJA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
 • ŠVEICARIJA

The forest-based sector technology platform is set up as a limited company under Belgium law (sprl). Owners are the following European Confederations: the European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), the Confederation of European Forest Owners (CEPF), the Confederation of European Paper Industries (CEPI) and later joined by the European State Forest Association (EUSTAFOR), who jointly saw the necessity of establishing a Technology Platform for the forest-based sector.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

380 000 €

100 000 €

 €

100 000 €

FP7 Star-COLIBRI project

280 000 €

280 000 €

About half of FTPs budget comes from the European Confederations and half of it comes from Supporting Companies.
About 100.000 Euro comes from participation in European Research Projects of Strategic interest to the Forest-based Sector

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.