Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

European University College Association

Identitātes numurs Reģistrā: 96348421122-86
Reģistrācijas datums: 09.11.2 12:05:32

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.28.5 15:02:46
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.16.1 11:26:18


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: European University College Association
Akronīms: EUCA
Juridiskais statuss: Private - Non profit organisation (Asbl)
Tīmekļa vietne: http://www.euca.eu

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Gian Luca Giovannucci
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Francesco Vallebona
Amats Project Manager

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue de Trèves  49
Pastkastīte: 3
Brussels 1040
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 22806340
Faksa numurs: (+32) 22806338
Papildu kontaktinformācija: The contact persons for the head office in Brussels are:

Fabio Monti: secretary.general@euca.eu
Francesco Vallebona: fvallebona@euca.eu
Mirela Mazalu: brussels.office@euca.eu

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The main aim of the Association is to gather the “University colleges”, the associations of “University colleges”, the directors of the “University colleges”, the universities at-large having as scope the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students, principally but without limitation, through the establishment and management of ventures which accommodate students. These accommodation facilities shall be known as 'university colleges' and are open to all students without any discrimination, whilst always respecting the Statutes of each institution. The mentioned personal development activities are also open to non-residents.
These University colleges are characterized, amongst other things, by their international character manifested through the promotion of student exchanges with similar institutions in other countries, as well as by their close collaboration with universities and civil society in general (enterprises, social institutions, whether private or public, in the areas of culture and sport, professional formation, social service, etc.)
To attain its Aims, the Association shall notably:
1. Work to accomplish full European integration – also through participation in European projects – and help broaden the cultural and personal horizons of young people by exposing them to experiences different from those of their own culture.
2. Develop effective partnerships for the planning and management of European projects or initiatives of European-wide impact.
3. Facilitate the mobility of students, professors and administrative staff of University Colleges within and outside the European Union.
4. Facilitate the exchange of best practices.
5. Adopt and improve administrative processes for better management at European level.
6. Prepare working documents to be submitted to European and national institutions to make them aware of issues concerning university colleges.
7. Collaborate with the European Union and with other organizations at the regional, national or international level, which share similar aims or objectives.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


The lobbying activities are finalized to promote at European level the “University colleges” and the associations of “University colleges” as a mean for the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Kultūra
 • Pētniecība un tehnoloģija

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 9
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Conferenza Italiana dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti (1 Dalībnieki)
 • Warsaw University of Technology (1 Dalībnieki)
 • Netherhall Educational Association (1 Dalībnieki)
 • Campus asbl (1 Dalībnieki)
 • Internationales Studentenzentrum Schweidt (1 Dalībnieki)
 • Coordination des résidences d’étudiantes et d’étudiants de France (1 Dalībnieki)
 • Rajk László Szakkollégium (1 Dalībnieki)
 • Mikó Imre Szakkollégium (1 Dalībnieki)
 • Brosna Educational Centres Ltd (1 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • POLIJA
 • RUMĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
EUCA is member of:

- IASAS (International Association of Students Affairs and Services)
- EUCIS-LLL

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 152 078
tostarp publiskais finansējums: 35 478
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 35 478
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 116 600
- ziedojumi: 63 000
- dalībnieku iemaksas: 45 000
Fees for participation EUCA Cambridge Summer School : 8 600
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.