Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

European University College Association

Tunnistenumero rekisterissä: 96348421122-86
Rekisteröintipäivä: 11.2.2009 12:05:32

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.5.2014 15:02:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.1.2014 11:26:18


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: European University College Association
Lyhenne: EUCA
Organisaation oikeudellinen muoto: Private - Non profit organisation (Asbl)
Internet-osoite: http://www.euca.eu

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Gian Luca Giovannucci
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Francesco Vallebona
Tehtävä organisaatiossa: Project Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de Trèves  49
Postilokero: 3
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22806340
Faksinumero: (+32) 22806338
Muita yhteystietoja: The contact persons for the head office in Brussels are:

Fabio Monti: secretary.general@euca.eu
Francesco Vallebona: fvallebona@euca.eu
Mirela Mazalu: brussels.office@euca.eu

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The main aim of the Association is to gather the “University colleges”, the associations of “University colleges”, the directors of the “University colleges”, the universities at-large having as scope the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students, principally but without limitation, through the establishment and management of ventures which accommodate students. These accommodation facilities shall be known as 'university colleges' and are open to all students without any discrimination, whilst always respecting the Statutes of each institution. The mentioned personal development activities are also open to non-residents.
These University colleges are characterized, amongst other things, by their international character manifested through the promotion of student exchanges with similar institutions in other countries, as well as by their close collaboration with universities and civil society in general (enterprises, social institutions, whether private or public, in the areas of culture and sport, professional formation, social service, etc.)
To attain its Aims, the Association shall notably:
1. Work to accomplish full European integration – also through participation in European projects – and help broaden the cultural and personal horizons of young people by exposing them to experiences different from those of their own culture.
2. Develop effective partnerships for the planning and management of European projects or initiatives of European-wide impact.
3. Facilitate the mobility of students, professors and administrative staff of University Colleges within and outside the European Union.
4. Facilitate the exchange of best practices.
5. Adopt and improve administrative processes for better management at European level.
6. Prepare working documents to be submitted to European and national institutions to make them aware of issues concerning university colleges.
7. Collaborate with the European Union and with other organizations at the regional, national or international level, which share similar aims or objectives.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The lobbying activities are finalized to promote at European level the “University colleges” and the associations of “University colleges” as a mean for the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Nuoret
 • Tutkimus ja teknologia

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 9
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • Conferenza Italiana dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti (1 edunvalvojaa)
 • Warsaw University of Technology (1 edunvalvojaa)
 • Netherhall Educational Association (1 edunvalvojaa)
 • Campus asbl (1 edunvalvojaa)
 • Internationales Studentenzentrum Schweidt (1 edunvalvojaa)
 • Coordination des résidences d’étudiantes et d’étudiants de France (1 edunvalvojaa)
 • Rajk László Szakkollégium (1 edunvalvojaa)
 • Mikó Imre Szakkollégium (1 edunvalvojaa)
 • Brosna Educational Centres Ltd (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • IRLANTI
 • ITALIA
 • PUOLA
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • SAKSA
 • UNKARI
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
EUCA is member of:

- IASAS (International Association of Students Affairs and Services)
- EUCIS-LLL

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 152 078
josta julkista rahoitusta: 35 478
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 35 478
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 116 600
- lahjoitukset ja avustukset: 63 000
- jäsenmaksut: 45 000
Fees for participation EUCA Cambridge Summer School : 8 600
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.