Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

European University College Association

Tunnusnumber registris: 96348421122-86
Registreerimise kuupäev: 11.02.09 12:05:32

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 28.05.14 15:02:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.01.14 11:26:18


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: European University College Association
Akronüüm: EUCA
Õiguslik vorm: Private - Non profit organisation (Asbl)
Veebisait: http://www.euca.eu

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gian Luca Giovannucci
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Francesco Vallebona
Ametikoht: Project Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 49 Rue de Trèves 
Postkast: 3
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 22806340
Faks: (+32) 22806338
Muud kontaktandmed: The contact persons for the head office in Brussels are:

Fabio Monti: secretary.general@euca.eu
Francesco Vallebona: fvallebona@euca.eu
Mirela Mazalu: brussels.office@euca.eu

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The main aim of the Association is to gather the “University colleges”, the associations of “University colleges”, the directors of the “University colleges”, the universities at-large having as scope the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students, principally but without limitation, through the establishment and management of ventures which accommodate students. These accommodation facilities shall be known as 'university colleges' and are open to all students without any discrimination, whilst always respecting the Statutes of each institution. The mentioned personal development activities are also open to non-residents.
These University colleges are characterized, amongst other things, by their international character manifested through the promotion of student exchanges with similar institutions in other countries, as well as by their close collaboration with universities and civil society in general (enterprises, social institutions, whether private or public, in the areas of culture and sport, professional formation, social service, etc.)
To attain its Aims, the Association shall notably:
1. Work to accomplish full European integration – also through participation in European projects – and help broaden the cultural and personal horizons of young people by exposing them to experiences different from those of their own culture.
2. Develop effective partnerships for the planning and management of European projects or initiatives of European-wide impact.
3. Facilitate the mobility of students, professors and administrative staff of University Colleges within and outside the European Union.
4. Facilitate the exchange of best practices.
5. Adopt and improve administrative processes for better management at European level.
6. Prepare working documents to be submitted to European and national institutions to make them aware of issues concerning university colleges.
7. Collaborate with the European Union and with other organizations at the regional, national or international level, which share similar aims or objectives.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The lobbying activities are finalized to promote at European level the “University colleges” and the associations of “University colleges” as a mean for the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Kultuur
 • Noored
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 9
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • Conferenza Italiana dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti (1 liiget)
 • Warsaw University of Technology (1 liiget)
 • Netherhall Educational Association (1 liiget)
 • Campus asbl (1 liiget)
 • Internationales Studentenzentrum Schweidt (1 liiget)
 • Coordination des résidences d’étudiantes et d’étudiants de France (1 liiget)
 • Rajk László Szakkollégium (1 liiget)
 • Mikó Imre Szakkollégium (1 liiget)
 • Brosna Educational Centres Ltd (1 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • POOLA
 • PRANTSUSMAA
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
EUCA is member of:

- IASAS (International Association of Students Affairs and Services)
- EUCIS-LLL

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 152 078
millest avalik rahastamine: 35 478
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 35 478
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 116 600
- annetused: 63 000
- liikmemaksud: 45 000
Fees for participation EUCA Cambridge Summer School : 8 600
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.