Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

European University College Association

Identifikační číslo v rejstříku: 96348421122-86
Datum registrace: 11/02/2009 12:05:32

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 11:07:18
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:07:18
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

European University College Association

EUCA

Private - Non profit organisation (Asbl)

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Rue de Trèves, 49
Poštovní přihrádka: 3
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 22806340

    Osoba s právní odpovědností

pan  Gian Luca Giovannucci

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Mirela Mazalu

Policy Officer

    Cíle a úkoly

The main aim of the Association is to gather the “University colleges”, the associations of “University colleges”, the directors of the “University colleges”, the universities at-large having as scope the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students, principally but without limitation, through the establishment and management of ventures which accommodate students. These accommodation facilities shall be known as 'university colleges' and are open to all students without any discrimination, whilst always respecting the Statutes of each institution. The mentioned personal development activities are also open to non-residents.
These University colleges are characterized, amongst other things, by their international character manifested through the promotion of student exchanges with similar institutions in other countries, as well as by their close collaboration with universities and civil society in general (enterprises, social institutions, whether private or public, in the areas of culture and sport, professional formation, social service, etc.)
To attain its Aims, the Association shall notably:
1. Work to accomplish full European integration – also through participation in European projects – and help broaden the cultural and personal horizons of young people by exposing them to experiences different from those of their own culture.
2. Develop effective partnerships for the planning and management of European projects or initiatives of European-wide impact.
3. Facilitate the mobility of students, professors and administrative staff of University Colleges within and outside the European Union.
4. Facilitate the exchange of best practices.
5. Adopt and improve administrative processes for better management at European level.
6. Prepare working documents to be submitted to European and national institutions to make them aware of issues concerning university colleges.
7. Collaborate with the European Union and with other organizations at the regional, national or international level, which share similar aims or objectives.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Erasmus Plus, current education and youth Policy files

EU project "EQUA", funded by the programme Lifelong Learning Erasmus (2012-2015)

EU project "DCW", funded by the programme Europe for Citizens (2014-2015)


 

Ne

Ne

Ne

Youth

Ne

The lobbying activities are finalized to promote at European level the “University colleges” and the associations of “University colleges” as a mean for the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3  

3

1,5

-

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Gian Luca GIOVANNUCCI 13/01/2015 09/01/2016
Fabio MONTI 13/01/2015 09/01/2016
Mirela MAZALU 07/01/2015 05/01/2016

    Oblasti zájmu

 • Kultura
 • Mládež
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

0

Conferenza Italiana dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti(1),
Warsaw University of Technology(1),
Netherhall Educational Association(1),
Campus asbl(1),
Internationales Studentenzentrum Schweidt(1),
Coordination des résidences d’étudiantes et d’étudiants de France(1),
Rajk László Szakkollégium(1),
Mikó Imre Szakkollégium(1),
Brosna Educational Centres Ltd(1),
Colegio Mayor Somosierra, Madrid(1),
Associacao Cultural Montes Claros(1),
Kulturni centar Harmica(1)

 • BELGIE
 • CHORVATSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RUMUNSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

EUCA is member of:

- IASAS (International Association of Students Affairs and Services)
- EUCIS-LLL

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

152 078 €

35 478 €

0 €

-

35 478 €

European Commission

0 €

0 €

116 600 €

63 000 €

45 000 €

8 600 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.