Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

European University College Association

Identifikační číslo v rejstříku: 96348421122-86
Datum registrace: 11.2.09 12:05:32

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.5.14 15:02:46
Datum poslední roční aktualizace je 16.1.14 11:26:18


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: European University College Association
Zkratka: EUCA
Právní forma Private - Non profit organisation (Asbl)
Internetové stránky: http://www.euca.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Gian Luca Giovannucci
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Francesco Vallebona
Funkce: Project Manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue de Trèves  49
Poštovní přihrádka: 3
1040 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 22806340
Číslo faxu: (+32) 22806338
Další kontaktní údaje: The contact persons for the head office in Brussels are:

Fabio Monti: secretary.general@euca.eu
Francesco Vallebona: fvallebona@euca.eu
Mirela Mazalu: brussels.office@euca.eu

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The main aim of the Association is to gather the “University colleges”, the associations of “University colleges”, the directors of the “University colleges”, the universities at-large having as scope the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students, principally but without limitation, through the establishment and management of ventures which accommodate students. These accommodation facilities shall be known as 'university colleges' and are open to all students without any discrimination, whilst always respecting the Statutes of each institution. The mentioned personal development activities are also open to non-residents.
These University colleges are characterized, amongst other things, by their international character manifested through the promotion of student exchanges with similar institutions in other countries, as well as by their close collaboration with universities and civil society in general (enterprises, social institutions, whether private or public, in the areas of culture and sport, professional formation, social service, etc.)
To attain its Aims, the Association shall notably:
1. Work to accomplish full European integration – also through participation in European projects – and help broaden the cultural and personal horizons of young people by exposing them to experiences different from those of their own culture.
2. Develop effective partnerships for the planning and management of European projects or initiatives of European-wide impact.
3. Facilitate the mobility of students, professors and administrative staff of University Colleges within and outside the European Union.
4. Facilitate the exchange of best practices.
5. Adopt and improve administrative processes for better management at European level.
6. Prepare working documents to be submitted to European and national institutions to make them aware of issues concerning university colleges.
7. Collaborate with the European Union and with other organizations at the regional, national or international level, which share similar aims or objectives.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The lobbying activities are finalized to promote at European level the “University colleges” and the associations of “University colleges” as a mean for the promotion of the professional, academic, cultural and human development of university students.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Kultura
 • Mládež
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 9
Členské organizace (Počet členů) :
 • Conferenza Italiana dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti (1 členů)
 • Warsaw University of Technology (1 členů)
 • Netherhall Educational Association (1 členů)
 • Campus asbl (1 členů)
 • Internationales Studentenzentrum Schweidt (1 členů)
 • Coordination des résidences d’étudiantes et d’étudiants de France (1 členů)
 • Rajk László Szakkollégium (1 členů)
 • Mikó Imre Szakkollégium (1 členů)
 • Brosna Educational Centres Ltd (1 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • RUMUNSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
EUCA is member of:

- IASAS (International Association of Students Affairs and Services)
- EUCIS-LLL

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 152 078
z toho veřejné financování: 35 478
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 35 478
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 116 600
- dary: 63 000
- členské příspěvky: 45 000
Fees for participation EUCA Cambridge Summer School : 8 600
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.