Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Koepel Lokale Diensteneconomie

Id-nummer i registret: 96333224143-01
Registreringsdag: 09/09/2010 16:16:33

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 19/02/2015 14:10:52
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 19/02/2015 14:10:52
Sista dag för nästa uppdatering är den: 19/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Koepel Lokale Diensteneconomie

Koepel LDE

vereniging zonder winstoogmerk

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Schaapsdries, 2
3600 Genk
BELGIEN

(+3289) 322814

    Juridiskt ansvarig

Jan Van Passel

Voorzitter

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Stephanie Bawin

stafmedewerker

    Mål och uppdrag

• Vertegenwoordiging en belangenverdediging: het verzorgen van een constructieve dialoog met de verschillende overheden, met de ruime sector van de sociale economie, met de sectoren en sociale partners;
• Informatie en communicatie: de communicatie tussen en informatie aan initiatieven lokale diensten economie versterken en de dialoog met brede maatschappelijke domeinen aantrekken, dit ter ondersteuning en versteviging van bestaande en nieuwe initiatieven;
• Ervaringsuitwisseling, visie- en methodiekontwikkeling: ondersteuning van de ontwikkeling van de sector door het bundelen en verstevigen van expertise die aanwezig is binnen deze initiatieven

regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

- Staatssteun
- Diensten Algemeen Economisch Belang
- Overheidsopdrachten


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Belangenverdediging is vooral op Vlaams (subnationaal) en federaal (Nationaal) niveau. De belangenverdediging op Europees niveau situeert zich rond de diensten algemeen economisch belang, de sociale diensten, sociale economie en werkgelegenheidsbeleid.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Inre marknaden
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

0

http://www.lokalediensteneconomie.be/Leden

  • BELGIEN

    Ekonomiska uppgifter

01/2011  -  12/2011

< 9 999 €

119 200 €

87 200 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

87 200 €

32 000 €

32 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.