Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Koepel Lokale Diensteneconomie

Id-nummer i registret: 96333224143-01
Registreringsdag: 2010-09-09 16:16:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-10 08:03:27
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-10 08:03:27


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Koepel Lokale Diensteneconomie
Förkortning: Koepel LDE
Associationsform (rättslig ställning): vereniging zonder winstoogmerk
Webbplats: http://www.lokalediensteneconomie.be

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jan Van Passel
Befattning: Voorzitter

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Stephanie Bawin
Befattning: stafmedewerker

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Schaapsdries  2
3600 Genk
BELGIEN
Telefon: (+3289) 322814
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: • Vertegenwoordiging en belangenverdediging: het verzorgen van een constructieve dialoog met de verschillende overheden, met de ruime sector van de sociale economie, met de sectoren en sociale partners;
• Informatie en communicatie: de communicatie tussen en informatie aan initiatieven lokale diensten economie versterken en de dialoog met brede maatschappelijke domeinen aantrekken, dit ter ondersteuning en versteviging van bestaande en nieuwe initiatieven;
• Ervaringsuitwisseling, visie- en methodiekontwikkeling: ondersteuning van de ontwikkeling van de sector door het bundelen en verstevigen van expertise die aanwezig is binnen deze initiatieven
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 0,3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Belangenverdediging is vooral op Vlaams (subnationaal) en federaal (Nationaal) niveau. De belangenverdediging op Europees niveau situeert zich rond de diensten algemeen economisch belang, de sociale diensten, sociale economie en werkgelegenheidsbeleid.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Inre marknaden
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 83
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • AKSI vzw (0 Medlemmar)
 • Basis vzw (0 Medlemmar)
 • Buurt- en Nabijheidsdiensten Kortrijk vzw (0 Medlemmar)
 • BuurtInitiatieven Kuurne vzw (0 Medlemmar)
 • Buurbedrijf Drietakt (0 Medlemmar)
 • Buurtdiensten Gent Noord (0 Medlemmar)
 • Buurtwerk 't Lampeke vzw (0 Medlemmar)
 • Buurtwerk Posthof vzw (0 Medlemmar)
 • Bijennestje (0 Medlemmar)
 • Dienamo vzw (0 Medlemmar)
 • Pronatura vzw (0 Medlemmar)
 • Elmer vzw (0 Medlemmar)
 • Gabbers en co (0 Medlemmar)
 • Gezinszorg Villers (0 Medlemmar)
 • Grijkoort Begeleid Werk vzw (0 Medlemmar)
 • Groep Intro vzw (0 Medlemmar)
 • Het Heft vzw (0 Medlemmar)
 • HISE (0 Medlemmar)
 • Horizont vzw (0 Medlemmar)
 • IGO (0 Medlemmar)
 • IN-Z vzw (0 Medlemmar)
 • Kinderopvang Heilig Hart (0 Medlemmar)
 • Leren Ondernemen vzw (0 Medlemmar)
 • Pros vzw (0 Medlemmar)
 • Max Mobiel vzw (0 Medlemmar)
 • Natuur- en Landschapsbeheer (0 Medlemmar)
 • Natuurwerk vzw (0 Medlemmar)
 • OCMW Beringen (0 Medlemmar)
 • OCMW Brugge (0 Medlemmar)
 • OCMW Lokeren (0 Medlemmar)
 • OCMW Maldegem (0 Medlemmar)
 • OCMW Poperinge (0 Medlemmar)
 • OCMW Puurs (0 Medlemmar)
 • OCMW Torhout (0 Medlemmar)
 • Pardotje (0 Medlemmar)
 • RIMO (0 Medlemmar)
 • Samenlevingsopbouw Gent (0 Medlemmar)
 • Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (0 Medlemmar)
 • Samenlevingsopbouw Vlaanderen (0 Medlemmar)
 • Sociaal Bedrijvencentrum (0 Medlemmar)
 • Speelhuis Elief (0 Medlemmar)
 • SPK (0 Medlemmar)
 • Stad Gent dient Kinderopvang (0 Medlemmar)
 • Stadsbestuur Bilzen (0 Medlemmar)
 • Stekelbees vzw (0 Medlemmar)
 • 't Lieverdje vzw (0 Medlemmar)
 • Team vzw (0 Medlemmar)
 • Thuishulp vzw (Reddie Teddy) (0 Medlemmar)
 • Thuiszorg Vleminckveld (0 Medlemmar)
 • Vilvoords Zilverpunt (0 Medlemmar)
 • Werk en Economie, stad Antwerpen (0 Medlemmar)
 • Werkhaven vzw (0 Medlemmar)
 • Werkkans vzw (0 Medlemmar)
 • Werkmmaat vzw (0 Medlemmar)
 • De Wervel vzw (0 Medlemmar)
 • Wijkresto en co nieuw Gent (0 Medlemmar)
 • Wonen en Werken Opleiding vzw (0 Medlemmar)
 • Bospad vzw (0 Medlemmar)
 • De Tuinklusser-PWA Leopoldsburg (0 Medlemmar)
 • Komma vzw (0 Medlemmar)
 • Velo vzw (0 Medlemmar)
 • Craenendonck-Stad Leuven (0 Medlemmar)
 • Crèchendo vzw (0 Medlemmar)
 • Buitenschoolse Kinderopvang OCMW Heusden-Zolder (0 Medlemmar)
 • Jong vzw (0 Medlemmar)
 • Vriendschap vzw (0 Medlemmar)
 • De Voorsprong vzw (0 Medlemmar)
 • Natuurpunt Beheer vzw (0 Medlemmar)
 • IKOO vzw (0 Medlemmar)
 • OCMW Veurne (0 Medlemmar)
 • De driewieler Stad Oostende (0 Medlemmar)
 • Steunpunt Welzijn vzw (0 Medlemmar)
 • Hadico vzw (0 Medlemmar)
 • De Biehal (0 Medlemmar)
 • Pro Natura Oost-Vlaanderen (0 Medlemmar)
 • Antwerpen Sportstad vzw (0 Medlemmar)
 • De Link vzw (0 Medlemmar)
 • Stad Tongeren (0 Medlemmar)
 • Stad Aalst (0 Medlemmar)
 • Levanto (0 Medlemmar)
 • OCMW Wetteren (0 Medlemmar)
 • Woonhaven Antwerpen (0 Medlemmar)
 • Milieu en Werk (0 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
VOSEC
Het Vlaams Overleg Sociale Economie is het overlegplatform voor ondernemingen, organisaties en deskundigen uit de sociale economie in Vlaanderen. VOSEC is een ledenorganisatie, op confederale basis samengesteld. Momenteel zijn er elf erkende deelsectoren binnen de sociale economie. VOSEC vertegenwoordigt meer dan 800 ondernemingen en initiatieven, en meer dan 30.000 werknemers.
VOSEC stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling, professionalisering en samenwerking van ondernemingen in de sociale economie, onder meer via informatiedoorstroming, door netwerkvorming en vormingsinitiatieven.
VOSEC is de erkende representatieve gespreks- en overlegpartner van de overheid voor de sector van de sociale economie. Als schakel tussen het werkveld en het overheidsbeleid doet VOSEC aan visievorming en beleidswerk.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 119 200
därav offentlig finansiering: 87 200
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 87 200
därav andra källor: 32 000
- gåvor:
- medlemsavgifter: 32 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.