Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Statkraft AS

Id-nummer i registret: 96327066302-56
Registreringsdag: 2011-07-26 15:31:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-10 16:28:30
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-10 16:28:30


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Statkraft AS
Förkortning: Statkraft
Associationsform (rättslig ställning): Limited liability
Webbplats: http://www.statkraft.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Christian  Rynning-Tønnesen
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Stephan Kolb
Befattning: Head of public Affairs, Brussels

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Lilleakerveien  6
Box: 200
0216 OSLO
NORGE
Telefon: (+47) 24067000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Contact details in Brussels:
Statkraft AS
Rue Archimède 17
1000, Brussels

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar: The number above indicates up to 2 full-time-equivalents (FTE).

One employee (Stephan Kolb) will work full time. The other FTE will consists mainly of work hours from Håvard Vaggen Malvik, but also other employees from the business line and staff may participate in the dialogue.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


initiatives in the field of energy and climate policy, such as emission trading scheme, internal energy market, renewable energy policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Eurelectric (informal)
Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
Energy Norway

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The numbers above is given to the best of my knowledge.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.