Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Statkraft AS

Id-nummer i registret: 96327066302-56
Registreringsdag: 26/07/2011 15:31:27

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/04/2015 17:34:00
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 23/04/2015 17:01:51
Sista dag för nästa uppdatering är den: 23/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Statkraft AS

Statkraft

Limited liability

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Lilleakerveien, 6
Box: 200
0216 OSLO
NORGE

(+47) 24067000

    Juridiskt ansvarig

Christian  Rynning-Tønnesen

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Stephan Kolb

Head of public Affairs, Brussels

    Mål och uppdrag

Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Main initiatives are those in the energy and electricity fields, such as internal energy market, RES and EU ETS.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   50%: 1   25%: 4

6

2,5

One employee works full time on issues under heading 9, the remaining FTEs are contributed by further Statkraft employees. The full time FTE is employed locally in Brussels in Statkraft Treasury Centre SA.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät

    Medlemskap

Energy Norway
Eurelectric
Confederation of Norwegian Enterprise
International Emissions Trading Association
European Federation of Energy Traders
Roundtable of European Energy Industralists

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € och < 499 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

The numbers above is given to the best of my knowledge.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.