Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Statkraft AS

Identifikačné číslo v Registri: 96327066302-56
Dátum registrácie: 26/07/2011 15:31:27

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/07/2014 16:28:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10/07/2014 16:28:30

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Statkraft AS

Statkraft

Limited liability

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Lilleakerveien, 6
P. O. BOX: 200
0216 OSLO
NÓRSKO

(+47) 24067000

(+) 

Contact details in Brussels:
Statkraft AS
Rue Archimède 17
1000, Brussels

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Christian  Rynning-Tønnesen

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Stephan Kolb

Head of public Affairs, Brussels

    Ciele a poslanie

Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.

 • európskej
 • celoštátnej

    Činnosti

initiatives in the field of energy and climate policy, such as emission trading scheme, internal energy market, renewable energy policy

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

The number above indicates up to 2 full-time-equivalents (FTE).

One employee (Stephan Kolb) will work full time. The other FTE will consists mainly of work hours from Håvard Vaggen Malvik, but also other employees from the business line and staff may participate in the dialogue.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Eurelectric (informal)
Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
Energy Norway

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

The numbers above is given to the best of my knowledge.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.