Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Statkraft AS

Tunnistenumero rekisterissä: 96327066302-56
Rekisteröintipäivä: 26.7.2011 15:31:27

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.7.2014 16:28:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.7.2014 16:28:30


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Statkraft AS
Lyhenne: Statkraft
Organisaation oikeudellinen muoto: Limited liability
Internet-osoite: http://www.statkraft.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Christian  Rynning-Tønnesen
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Stephan Kolb
Tehtävä organisaatiossa: Head of public Affairs, Brussels

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Lilleakerveien  6
Postilokero: 200
0216 OSLO
NORJA
Puhelinnumero: (+47) 24067000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Contact details in Brussels:
Statkraft AS
Rue Archimède 17
1000, Brussels

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja The number above indicates up to 2 full-time-equivalents (FTE).

One employee (Stephan Kolb) will work full time. The other FTE will consists mainly of work hours from Håvard Vaggen Malvik, but also other employees from the business line and staff may participate in the dialogue.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


initiatives in the field of energy and climate policy, such as emission trading scheme, internal energy market, renewable energy policy

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Eurelectric (informal)
Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
Energy Norway

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The numbers above is given to the best of my knowledge.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.