Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Statkraft AS

Tunnistenumero rekisterissä: 96327066302-56
Rekisteröintipäivä: 26/07/2011 15:31:27

Tietoja päivitetty viimeksi: 23/04/2015 17:34:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 23/04/2015 17:01:51
Päivitettävä viimeistään: 23/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Statkraft AS

Statkraft

Limited liability

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Lilleakerveien, 6
Postilokero: 200
0216 OSLO
NORJA

(+47) 24067000

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Christian  Rynning-Tønnesen

CEO

    EU-suhteista vastaava henkilö

Stephan Kolb

Head of public Affairs, Brussels

    Tavoitteet ja tehtävät

Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Main initiatives are those in the energy and electricity fields, such as internal energy market, RES and EU ETS.


 

En

En

En

En

En

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 1   50%: 1   25%: 4

6

2,5

One employee works full time on issues under heading 9, the remaining FTEs are contributed by further Statkraft employees. The full time FTE is employed locally in Brussels in Statkraft Treasury Centre SA.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Energy Norway
Eurelectric
Confederation of Norwegian Enterprise
International Emissions Trading Association
European Federation of Energy Traders
Roundtable of European Energy Industralists

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € - < 499 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

The numbers above is given to the best of my knowledge.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.