Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Statkraft AS

Идентификационен номер в Регистъра: 96327066302-56
Дата на регистрация: 11-7-26 15:31:27

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-10 16:28:30
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-10 16:28:30


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Statkraft AS
Инициали: Statkraft
Правен статут: Limited liability
Уебсайт: http://www.statkraft.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Christian  Rynning-Tønnesen
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Stephan Kolb
Длъжност: Head of public Affairs, Brussels

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Lilleakerveien  6
Пощенска кутия: 200
0216 OSLO
НОРВЕГИЯ
Телефонен номер: (+47) 24067000
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Contact details in Brussels:
Statkraft AS
Rue Archimède 17
1000, Brussels

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация: The number above indicates up to 2 full-time-equivalents (FTE).

One employee (Stephan Kolb) will work full time. The other FTE will consists mainly of work hours from Håvard Vaggen Malvik, but also other employees from the business line and staff may participate in the dialogue.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


initiatives in the field of energy and climate policy, such as emission trading scheme, internal energy market, renewable energy policy

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Eurelectric (informal)
Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
Energy Norway

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

The numbers above is given to the best of my knowledge.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.