Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Statkraft AS

Идентификационен номер в Регистъра: 96327066302-56
Дата на регистрация: 26/07/2011 15:31:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 10/07/2014 16:28:30
Последната годишна актуализация е извършена на: 10/07/2014 16:28:30

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Statkraft AS

Statkraft

Limited liability

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Lilleakerveien, 6
Пощенска кутия: 200
0216 OSLO
НОРВЕГИЯ

(+47) 24067000

(+) 

Contact details in Brussels:
Statkraft AS
Rue Archimède 17
1000, Brussels

    Правно отговорно лице

Господин  Christian  Rynning-Tønnesen

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Stephan Kolb

Head of public Affairs, Brussels

    Цели и задачи

Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.

 • европейско равнище
 • национално равнище

    Дейности

initiatives in the field of energy and climate policy, such as emission trading scheme, internal energy market, renewable energy policy

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

2

The number above indicates up to 2 full-time-equivalents (FTE).

One employee (Stephan Kolb) will work full time. The other FTE will consists mainly of work hours from Håvard Vaggen Malvik, but also other employees from the business line and staff may participate in the dialogue.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

    Членство

Eurelectric (informal)
Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
Energy Norway

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

The numbers above is given to the best of my knowledge.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.