Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Statkraft AS

Идентификационен номер в Регистъра: 96327066302-56
Дата на регистрация: 26/07/2011 15:31:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 23/04/2015 17:34:00
Последната годишна актуализация е извършена на: 23/04/2015 17:01:51
Следваща актуализация най-късно до: 23/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Statkraft AS

Statkraft

Limited liability

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Lilleakerveien, 6
Пощенска кутия: 200
0216 OSLO
НОРВЕГИЯ

(+47) 24067000

    Правно отговорно лице

Господин  Christian  Rynning-Tønnesen

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Stephan Kolb

Head of public Affairs, Brussels

    Цели и задачи

Statkraft's goal is value creation.

Statkraft is Europe's leader in renewable energy. The group develops and generates hydropower, wind power, gas power and district heating, and is a major player on the European energy exchanges. Statkraft has more than 3,200 staff in more than 20 countries.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Main initiatives are those in the energy and electricity fields, such as internal energy market, RES and EU ETS.


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   50%: 1   25%: 4

6

2,5

One employee works full time on issues under heading 9, the remaining FTEs are contributed by further Statkraft employees. The full time FTE is employed locally in Brussels in Statkraft Treasury Centre SA.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

    Членство

Energy Norway
Eurelectric
Confederation of Norwegian Enterprise
International Emissions Trading Association
European Federation of Energy Traders
Roundtable of European Energy Industralists

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € и < 499 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

The numbers above is given to the best of my knowledge.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.