Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

XL AIRWAYS FRANCE

Id-nummer i registret: 96301438260-17
Registreringsdag: 2012-03-06 15:23:17

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-07 09:22:15
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-07 09:22:15


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: XL AIRWAYS FRANCE
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Entreprise
Webbplats: http://www.xlairways.fr

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Laurent MAGNIN
Befattning: Président Directeur Général

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Fabienne Pouplier-Froger
Befattning: Directeur Juridique

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: place de Berlin  3
Box: 13760
95727 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 170031600
Fax: (+33) 170031660
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Informer XL Airways France des projets et évolutions législatives de l'Union Européenne touchant son activité de transporteur aérien
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


participation à la consultation sur le droit des passagers aériens

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
XL AIRWAYS FRANCE est membre du Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes françaises (SCARA)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 11/2012 - 10/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.