Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

XL AIRWAYS FRANCE

Id-nummer i registret: 96301438260-17
Registreringsdag: 06/03/2012 15:23:17

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 07/02/2014 09:22:15
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 07/02/2014 09:22:15

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

XL AIRWAYS FRANCE

Entreprise

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

place de Berlin, 3
Box: 13760
95727 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex
FRANKRIKE

(+33) 170031600

(+33) 170031660

    Juridiskt ansvarig

Laurent MAGNIN

Président Directeur Général

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Fabienne Pouplier-Froger

Directeur Juridique

    Mål och uppdrag

Informer XL Airways France des projets et évolutions législatives de l'Union Européenne touchant son activité de transporteur aérien

 • Europeiska
 • Nationella

    Verksamhet

participation à la consultation sur le droit des passagers aériens

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

XL AIRWAYS FRANCE est membre du Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes françaises (SCARA)

    Ekonomiska uppgifter

11/2012  -  10/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.