Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

UNIFE

Identifikačné číslo v Registri: 9624415524-28
Dátum registrácie: 17/10/2008 14:00:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 20/04/2015 10:58:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20/04/2015 10:58:58
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 20/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

UNIFE

UNIFE

ASBL

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Avenue Louise, 221
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 26261260

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Philippe Citroën

Director General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Leonardo Dongiovanni

Public Affairs Manager

    Ciele a poslanie

UNIFE represents the European Rail Industry in Brussels since 1992. The Association gathers more than 80 of Europe’s leading large and medium-sized rail supply companies active in the design, manufacture, maintenance and refurbishment of rail transport systems,subsystems and related equipment. A further one thousand suppliers of railway equipment partake in UNIFE activities through 16 national rail industry associations. UNIFE members have an 80% market share in Europe and supply more than 50% of the worldwide production of rail equipment and services.

UNIFE represents its members’ interests at the level of both European and international institutions. On the technical side, UNIFE works on the setting of interoperability standards and coordinates EU-funded research projects that aim at the technical harmonisation of railway systems. The association is one of the supporting bodies of the European Railway Agency.

UNIFE activities are structured as follows:
- Research and standardization activities, in particular the management of EU-funded projects and work on technical harmonization in the railway sector;
- Public Affairs activities, which fall under the scope of this register and are further described below.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

4th Railway Package
Stocktaking review of Transport White Paper
Urban mobility
Non Road Mobile Machineries Directive
EFSI Regulation
Trade and international affairs (FTAs with Japan and US, industrial dialogue with China)
Sustainable mobility

UNIFE Annual report
UNIFE briefing for Council Presidencies
UNIFE World Rail Market Study
UNIFE-CER Annual Reception
Various ad-hoc events
Bilateral meetings with decision makers


 

Nie

Nie

Nie

Intergroup on EU financing

Rail Forum Europe

UNIFE represents the European Rail Industry vis-à-vis EU decision-makers, including members of the European Commission, Parliament and Council. Whilst our main activities relate to transport policy, we also work on a wide range of issues such as environmental policies or technical innovation.

UNIFE maintains regular contacts with European decision-makers through different means: “position papers”, information papers & brochure, letters, replies to public consultations, specific events or direct meetings.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 5   50%: 3  

8

6,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Jean-Philippe PEUZIAT 08/01/2015 06/01/2016
Philippe CITROEN 08/07/2015 06/07/2016
Jonathan NGUYEN 09/10/2014 07/10/2015
Nicolas FURIO 23/01/2015 20/01/2016
Geoffroy GUEYFFIER 11/02/2015 09/09/2015
Leonardo DONGIOVANNI 24/06/2015 22/06/2016
Arturs ALKSNIS 11/02/2015 05/02/2016

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

www.unife.org

Unife is a member of the International Association of Public Transport (UITP), the American Public Transportation Association (APTA) and of Rail Forum Europe.

Informal network with rail associations and related industry at a national, European and International level, and with other stakeholders (e.g. NGOs) whenever required.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

 €

970 000 €

FP7 research projects related to UNIFE’s Technical Affairs Unit

This amount gives an estimation of the UNIFE budget allocated to public affairs. Activities which are not “direct lobbying” but relate to monitoring policy developments, such as attending conferences and events, or reporting on Parliamentary sessions, are also included in this figure.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.