Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Chamber of Computer Logistics People Worldwide

Identifikačné číslo v Registri: 96201194828-23
Dátum registrácie: 19.12.2010 15:14:40

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.12.2013 7:00:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26.11.2013 6:30:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Chamber of Computer Logistics People Worldwide
Skratka: CCLP Worldwide
Právna forma: Trust
Internetová stránka: http://cclpworldwide.com/esi

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Vinod Singh
Funkcia: Vice-Chairman-International Council

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  AMB. Dr. Enrico Davide Gavello
Funkcia: Head of Diplomatic Mission to the EU

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Tara Chand Dutt Street  17
700073 Kolkata
INDIA
Telefónne číslo: (+9133) 22685477
Fax: (+9133) 22683379
Ďalšie kontaktné údaje: Prof.Dr. Paul Ratnayake Ph D, M.B.A., .DDG.AMDA, BHHSA.
Co-Chairman, International Council
Parkstrasse 44 Postfach 910 CH- 4102 Binningen 2 / BL Switzerland.

Dr. Jenaro Rosemary Shepherd
International Commissioner
Address: C/ Mountain range of Albarracin, 17 4ºA Alcorcon-Madrid Zip 28923 Spain

AMB. Dr. Enrico Davide Gavello,
Head of Diplomatic Mission to the EU
Italian Republic
13 ,Via Appia Nuova –00040 Frattocchie- ROMA – ITALY
secretariat.embassy.ita@cclpworldwide.com

Mr. Bertrand Thibert
14 rue de Flesselles 69001 LYON FRANCE

Dr. Berrouane Zakaria Official
Contact at Rue de Merbes N°209 waudrez 7131 BELGIUM

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Advancing effective principled education policies in Governments, Higher Education Institutes and Civil Societies for improving Better sustainable Livelihood.
Defending Human rights is the core of our basic campaign Education Charter International.
"The International Education Charter is a declaration of fundamental principles guiding youth education worldwide in the 21st century. Created by global civil society, CCLP Worldwide and endorsed by thousands of members, volunteers, organizations, institutions and individuals engaged in promoting the position of youth, the International Education Charter is not only a call to action, but a motivating force inspiring change the world over. The International Education Charter is being implemented into the Declaration of Higher Education for the 21st century by UNESCO, and Ten Principles of United Nations Global Compact for the purposes of creating and a more purposeful and sustainable future for today’s youth."

A Statement of Vision, Values and Guiding Principles for CCLP worldwide

Vision

A world in which Higher Education is accessible and available to all gender, caste, creed, age ,race and Society at large.

Our values

1. Equality stands for Education for every one

2. Accountability stands for responsibility of Government for education

3. Integrity stands for the cohesive force for igniting the movement

4. Solidarity stands for fellowship arising from common responsibilities and interests

5. Courage stands for brave face of society to promote the education for every one

6. Justice stands for rights of every citizen to receive proper education

Our guiding principles

We are a civil Trust organization committed to respecting the following principles:

1. As coalition builders, we will work cooperatively with all individuals and groups, with for profit and not for profit organizations, and with governments and international bodies committed to the fight against inaccessibility of quality education, subject only to the policies and priorities set by our governing bodies. We undertake to be open, honest and accountable in our relationships with everyone we work with and with each other.

2. We will be democratic, non-religious, politically non partisan and non sectarian in our work.

3. We will condemn acting of educational institute as profit making entity

4. The positions we take will be based on sound, objective and professional analysis and high standards of research.

5. We will only accept funding that does not compromise our ability to address issues freely, thoroughly and objectively.

6. We will provide accurate and timely reports of our activities to our stakeholders.

7. We will respect and encourage respect for fundamental rights and freedoms.

8. We are committed to building, working with and working through regional and national chapters’ world wide.

9. We will strive for balanced and diverse representation on our governing bodies
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 25
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
PRASAD PRABHAKAR MEHARUNKAR 6.2.2014 4.2.2015
Igino Autuori 5.9.2014 3.9.2015
Lamberto Lulli 12.12.2013 10.12.2014
ENRICO DAVIDE GAVELLO 16.11.2013 15.11.2014
Alessandro BERTIROTTI 5.9.2014 4.9.2015
VINOD SINGH 15.11.2013 13.11.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Being Custodian of Education Charter International CCLP Worldwide is committed to advocate the moving wheel of human rights, Education, sustainability and Livelihood through

Its International publication namely The Education Charter.
National and international Conference, seminar and workshop based on the theme of Education
Formal Agreement with Intergovernmental, Governmental and Non Governmental Organization to speed up the movement
Addition to Life and annual Members worldwide
Campaigning at grass root level for Education Charter
Submitting the code of Ethics to Universities and Higher Education Institutions
Engaged research and development in Education and its policies.
Through its affiliated Chapters and Contact point
Recognizing people and organization by awarding "Global Education Award" annually
Conducting Fellowship program
Representatives and chapters are there in
Asia- India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Srilanka
Middle east- Kuwait, Saudi Arabia, Palestine, Bahrain
Europe- Spain, Germany, Hungary, Malta, UK, Belgium, Spain
North America- USA, Haiti
South America- Brazil
Africa- Nigeria, Ghana, Cameroon, Morocco, Egypt

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Rozvoj
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 4 200
Počet členských organizácií: 3
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Bhardwaz Lok Seva Trust (20 Členovia)
 • Young Boys Club (120 Členovia)
 • All India Human Right and Right to Information Organization (200 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • FRANCÚZSKO
 • LITVA
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • PORTUGALSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO

 • ARGENTÍNA
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BRAZÍLIA
 • GHANA
 • HAITI
 • INDIA
 • KAMERUN
 • KUVAJT
 • MAROKO
 • NIGÉRIA
 • OKUPOVANÉ PALESTÍNSKE ÚZEMIE
 • PAKISTAN
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • SRÍ LANKA
 • ŠVAJČIARSKO
 • SVÄTÁ STOLICA (MESTSKÝ ŠTÁT VATIKÁN)
 • SVÄTÝ MARTIN
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Special Consultative Status with United Nations Economic and Social Council since 2012.
Special accreditation with United nations Conference on sustainable development.
International Organizational Membership with United Nations Academic Impact.
Formed UNESCO Club of Education Charter and UNESCO Club of Fushe (With Govt. of Kosovo).
United Nation Global Compact - International Organizational and Academic Participant from Thirteen Countries
Registered as International Organization with UN Volunteers
Conference of NGOS (CONGO)- Member
Associated with UNESCAP, UNODC, UNCAC, UNEP and other Inter-gov organization.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Celkový rozpočet: 18 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 18 000
- dary:
- členské: 18 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Yes