Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Archäologisches Spessart-Porjekt e.V.

Id-nummer i registret: 96119141224-29
Registreringsdag: 2009-02-25 09:56:14

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-29 12:45:37
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-29 12:45:37


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Archäologisches Spessart-Porjekt e.V.
Förkortning: ASP
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit
Webbplats: http://www.spessartprojekt.de

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Gerhard Dr. Ermischer
Befattning: Vorsitzender

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Gerhard Ermischer
Befattning: Vorsitzender

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Ludwigstr. Kirchner Haus 19
63739 Aschaffenburg
TYSKLAND
Telefon: (+49) 060215840340
Fax: (+49) 060215840349
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Das ASP widmet sich der Erforschung und Vermittlung der Kulturlandschaft in Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungseinrichtungen, örtlichen und regionalen Behörden und zahlreichen freiwilligen Helfern. Es hat seine Ausgangsbasis in der Region Spessart, ist jedoch auch in anderen Regionen in Deutschlan und Europa tätig. Das ASP engagiert sich besonders für die Europäische Landschaftskonvention und die Wahrnehmung der Interessen der Kulturlandschaft und der in ihre lebenden Bewohner.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Kulturlandschaft, Kulturgüterschutz, Naturschutz, Reform der Agrarpolitik (CAP), Energielandschaft

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kultur
 • Miljö
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 50
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
West- und Süddeutscher Altertumsverband
Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
Deutsches Forum Kulturlandschaft
Pathways to Cultural Landscapes
CIVILSCAPE - Network of NGOs for the European Landscape

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 400 000
därav offentlig finansiering: 320 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 70 000
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 250 000
därav andra källor: 80 000
- gåvor: 80 000
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Code of Conduct of the European Association of Archaeologists