Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Centro Studi Naturalistici Onlus

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 96085615284-91
Data Reġistrazzjoni: 12/02/2011 20:47:10

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/03/2014 09:24:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/03/2014 09:24:02


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Centro Studi Naturalistici Onlus
Akronimu: CSN onlus
Statut legali: NGO
Websajt: http://www.csnonlus.org

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Think tanks u istituzzjonijiet ta' riċerka

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Vincenzo Rizzi
Kariga: presidente

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Maurizio Gioiosa
Kariga: direttore

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 64 Vittime civili 
Foggia 71121
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 0881712318
Numru tal-faks: (+39) 0881296109
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Protection of nature and biodiversity
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


partecipazione progetti LIFE

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 50
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • L-ITALJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Federazione Pro Natura

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Baġit globali: 707,031
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 684,406
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 361,383
- minn sors nazzjonali: 323,023
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 22,625
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 1,025
consulenze e pareri scientifici : 21,600
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.