Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Latvijas Tirgotāju kamera

Identifikacijska številka v Registru: 9604337705-73
Datum registracije: 2.12.08 11:28:28

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 5.11.13 10:06:34
Datum zadnje letne spremembe: 5.11.13 10:06:34


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Latvijas Tirgotāju kamera
Kratica: LTK
Pravni status: Biedrība
Spletna stran: http://trade.lv

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Henriks Danusēvičs
Položaj: prezidents

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Henriks Danusēvičs
Položaj: president

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Bruņinieku  12-9
LV-1001 Rīga
LATVIJA
Telefon: (+371) 29548484
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Education, magazine, projects. Area - trade.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi
Ieviest ilgtspējīgas attīstības principus
Sekmēt tirdzniecības nozarē strādājošo apmācību
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Ageing population

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 3
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • LATVIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
"Eurocommerce"

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 11/2012
Skupni proračun: 100.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 2.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 2.000
- iz regionalnega/lokalnega vira: 0
pri čemer so drugi viri: 98.000
- donacije:
- prispevki članov: 45.000
ieņēmumi no pašu projektiem : 53.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.