Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Latvijas Tirgotāju asociācija

Identifikačné číslo v Registri: 9604337705-73
Dátum registrácie: 02/12/2008 11:28:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/03/2015 14:53:19
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/03/2015 14:53:19
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Latvijas Tirgotāju asociācija

LTA

Biedrība

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Bruņinieku, 12-9
LV-1001 Rīga
LOTYŠSKO

(+371) 29548484

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Henriks Danusēvičs

prezidents

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Henriks Danusēvičs

president

    Ciele a poslanie

Veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi
Ieviest ilgtspējīgas attīstības principus
Atbalstīt starptautisko tirdzniecību

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Finanšu direktīva


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Ageing population

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

3

 • LOTYŠSKO

"Eurocommerce"
"EuroTrade"

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

100 000 €

2 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

2 000 €

0 €

98 000 €

45 000 €

53 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.