Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Latvijas Tirgotāju kamera

Identifikačné číslo v Registri: 9604337705-73
Dátum registrácie: 02/12/2008 11:28:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/11/2014 16:50:21
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/11/2014 16:50:21

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Latvijas Tirgotāju kamera

LTK

Biedrība

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Bruņinieku, 12-9
LV-1001 Rīga
LOTYŠSKO

(+371) 29548484

(+) 

Education, magazine, international trade, other projects. Area - trade.

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Henriks Danusēvičs

prezidents

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Henriks Danusēvičs

president

    Ciele a poslanie

Veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi
Ieviest ilgtspējīgas attīstības principus
Sekmēt tirdzniecības nozarē strādājošo apmācību
Atbalstīt starptautisko tirdzniecību

 • európskej
 • celoštátnej

    Činnosti

Ageing population

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

3

 • LOTYŠSKO

"Eurocommerce"
"EuroTrade"

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

100 000 €

2 000 €

 €

 €

2 000 €

0 €

98 000 €

 €

45 000 €

53 000 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.