Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Latvijas Tirgotāju kamera

Tunnusnumber registris: 9604337705-73
Registreerimise kuupäev: 2.12.08 11:28:28

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 5.11.14 16:50:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.11.14 16:50:21


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Latvijas Tirgotāju kamera
Akronüüm: LTK
Õiguslik vorm: Biedrība
Veebisait: http://trade.lv

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Henriks Danusēvičs
Ametikoht: prezidents

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Henriks Danusēvičs
Ametikoht: president

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12-9 Bruņinieku 
LV-1001 Rīga
LÄTI
Telefoninumber: (+371) 29548484
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Education, magazine, international trade, other projects. Area - trade.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi
Ieviest ilgtspējīgas attīstības principus
Sekmēt tirdzniecības nozarē strādājošo apmācību
Atbalstīt starptautisko tirdzniecību
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Ageing population

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 3
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • LÄTI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
"Eurocommerce"
"EuroTrade"

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 100 000
millest avalik rahastamine: 2 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 2 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 98 000
- annetused:
- liikmemaksud: 45 000
ieņēmumi no pašu projektiem : 53 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.