Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

ADT-Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 96033691392-71
Datum registrace: 18/03/2009 11:43:44

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/03/2015 16:55:00
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 16:55:00
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

ADT-Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V.

ADT

Verband

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

Jägerstrasse, 67
10117 Berlin
NĚMECKO

(+0049) 303920 0581

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bertram Dr. Dressel

Präsident

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Glaser Andrea

Geschäftsführerin

    Cíle a úkoly

Der ADT ist der Bundesverband der deutschen Innovations-, Technologie- und Gründerzentren sowie Wissenschafts- und Technologieparks. Der ADT wurde 1988 auf Initiative der ersten Innovations- und Gründerzentren Deutschlands im damaligen Westberlin gegründet. Der ADT ist bis heute die einzige deutsche Institution, in der in dieser Form Innovationszentren organisiert sind, die sich auf die Initiierung, Betreuung und Begleitung von Unternehmensgründungen spezialisiert haben.

Als Verband unterstützt der ADT seine Mitgliedszentren bei der Bewältigung ihrer Aufgabenstellung, innovative technologieorientierte Unternehmensgründungen zu initiieren und zu betreuen. Damit unterstützt der ADT das Wachstum der mittelständischen Wirtschaft und den innovationsorientierten Strukturwandel in allen Regionen Deutschlands.

Ziel des ADT-Bundesverbandes ist es, Technologietransfer und Innovation sowie Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklungen zu unterstützen sowie die Bedeutung und Kompetenz der Innovationszentren zur Unterstützung innovativer Unternehmensgründungen weiterzuentwickeln und in der Öffentlichkeit angemessen darzustellen. Der ADT vertritt die Interessen der Innovationszentren und damit auch der jungen Unternehmen in den Zentren in der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und den Medien. Als Verband setzt er sich damit für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen in Deutschland ein.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

GRW Infrastrukturförderung, Innovations- und Technologieförderung


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- als Lobbyist der deutschen Innovationszentren vertritt der ADT die Interessen der jungen Unternehmen in den Zentren gegenüber seinen Partner und in der Öffentlichkeit
- der ADT wirkt mit bei der Erarbeitung von Stellungnahmen, Handlungsempfehlungen und Positionspapieren zur Unterstützung der Arbeit der Zentren gegenüber Bund und Ländern
- Pflege und Erweiterung des nationalen und internationalen Netzwerkes der Innovationszentren.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 2  

2

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Podnikání
  • Regionální politika
  • Rozvoj
  • Výzkum a technologie

    Členství a příslušnost

Nationale und internationale Mitglieds- und Partnerschaften des ADT-Bundesverbandes sind auf der Webseite des Verbandes dargestellt.
www.adt-online.de

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.