Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Teleforum association

Identifikavimo numeris Registre: 96013076605-54
Registracijos data: 07/09/2011 19:29:48

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 02/04/2015 13:25:26
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 02/04/2015 13:25:26
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 02/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Teleforum association

Teleforum

Association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Eteläranta, 10
00130 Helsinki
SUOMIJA

(+358) 451216892

    Teisiškai atsakingas asmuo

Juhani Kivikangas

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ilkka Lehto

Head of Legal Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Representing the interests of digital content and service providers in the Finnish market.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

PSD2
Data protection
Single market


 

Non

Non

Non

Non

Non

AV content
Data protection
Digital content
Information society services
Single market
Telecommunications

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 1  

1

0,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
  • Informacinė visuomenė
  • Komunikacija
  • Konkurencija
  • Transeuropiniai tinklai
  • Transportas
  • Vartotojai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

www.teleforum-ry.fi

Teknologiateollisuus ry
IARN (International audiotex regulators network)
Markkinointipalvelujen työnantajayhdistys ry

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.