Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Teleforum association

Идентификационен номер в Регистъра: 96013076605-54
Дата на регистрация: 07/09/2011 19:29:48

Информацията за този субект е била последно изменена на: 02/04/2015 13:25:26
Последната годишна актуализация е извършена на: 02/04/2015 13:25:26
Следваща актуализация най-късно до: 02/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Teleforum association

Teleforum

Association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Eteläranta, 10
00130 Helsinki
ФИНЛАНДИЯ

(+358) 451216892

    Правно отговорно лице

Господин  Juhani Kivikangas

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Ilkka Lehto

Head of Legal Affairs

    Цели и задачи

Representing the interests of digital content and service providers in the Finnish market.

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

PSD2
Data protection
Single market


 

Не

Не

Не

Не

Не

AV content
Data protection
Digital content
Information society services
Single market
Telecommunications

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 1  

1

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Аудиовизия и медии
  • Вътрешен пазар
  • Информационно общество
  • Комуникация
  • Конкуренция
  • Потребители
  • Трансевропейски мрежи
  • Транспорт

    Членство

www.teleforum-ry.fi

Teknologiateollisuus ry
IARN (International audiotex regulators network)
Markkinointipalvelujen työnantajayhdistys ry

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.