Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Teleforum association

Идентификационен номер в Регистъра: 96013076605-54
Дата на регистрация: 11-9-7 19:29:48

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-11 10:09:40
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-11 10:09:40


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Teleforum association
Инициали: Teleforum
Правен статут: Association
Уебсайт: http://www.teleforum-ry.fi/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Juhani Kivikangas
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Ilkka Lehto
Длъжност: Head of Legal Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Eteläranta  10
00130 Helsinki
ФИНЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+358) 451216892
Факс: (+358) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Representing the interests of digital content and service providers in the Finnish market.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


AV content
Data protection
Digital content
Information society services
Single market
Telecommunications

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Потребители
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Teknologiateollisuus ry
IARN (International audiotex regulators network)
Markkinointipalvelujen työnantajayhdistys ry

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.