Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises

Identifikavimo numeris Registre: 96002168817-71
Registracijos data: 12.5.22 13.54.24

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.4.26 11.31.38
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.4.26 11.31.38


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises
Akronimas: CEA-PME
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.cea-pme.org/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Stefan Zickgraf
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Stefan Zickgraf
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue de la Renaissance  1
1000 Bruxelles
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 273 96 264
Faksas: (+32) 273 96 279
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Our mission is to lend a voice to small and medium businesses that their interests are represented commensurate with their importance. This is a required and legitimate claim as over two thirds of all employees within the EU are employed by SMEs and as SMEs have always been a motor for innovation and growth. Therefore, we offer a solid platform in order to get the demands of SMEs across to the European institutions and to inform our members about EU-related issues.

On the regional, national and European scale, CEA-PME provides economic and political information and ensures an active representation of the core interests of SMEs. To this effect, the association benefits from its well-established and reliable network within the European institutions (Parliament, Commission and Council). Our members are also provided with competent supports in the field of European programmes and projects and EU-funding. In addition, CEA-PME and its members regularly take part in EU-funded research projects.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 6
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


CEA-PME is an ideologically neutral and non-party confederation of national business organisations. It represents the interests of small and medium-sized enterprises of all branches and professional groups towards the European institutions and aims at giving SMEs a voice commensurate to their importance for the European economy.

CEA-PME offers comprehensive information and advice in all matters related to the internal market and the European economic area. Furthermore, it promotes cooperation and exchange of experience among its member associations.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 44 200 €
Dotacijos: 60 600 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.