Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

HACHIKO

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 95990808181-93
Data Reġistrazzjoni: 27/02/2012 16:51:45

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/03/2014 22:58:01
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/03/2014 22:58:01


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: HACHIKO
Akronimu:
Statut legali: asbl
Websajt: http://www.hachiko.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Caroline Thienpont
Kariga: Afgevaardigd bestuurder

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Mark Van Gelder
Kariga: External relations

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 722 Hundelgemsesteenweg 
Merelbeke 9820
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 92306681
Numru tal-faks: (+32) 92321826
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Opleiden en plaatsen van hulphonden voor personen met een motorische handicap en meldhonden voor mensen met epilepsie, om zo hun levenskwaliteit te verhogen.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Opleiden en plaatsen van hulphonden voor personen met een motorische handicap en meldhonden voor mensen met epilepsie, om zo hun levenskwaliteit te verhogen.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari: Onze verantwoordelijke externe relaties Mark Van Gelder

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Recht op Toegang

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Saħħa pubblika
 • Trasport

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 6
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-BELĠJU

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
-Belgian Assistance Dog Federation (BADF; voorlopig nog even Belgian Guide Dog Federation BGDF)
-Assistance Dogs Europe (ADEu)
-Assistance Dogs International (ADI)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 319,569
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 26,081
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali: 26,081
minn sorsi oħrajn: 293,488
- donazzjonijiet: 226,488
- miżati tal-membri:
organisaties : 47,549
financiële opbrengsten : 19,162
verkoop materiaal : 289
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.