Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

HACHIKO

Tunnistenumero rekisterissä: 95990808181-93
Rekisteröintipäivä: 27.2.2012 16:51:45

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.3.2014 22:58:01
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.3.2014 22:58:01


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: HACHIKO
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: asbl
Internet-osoite: http://www.hachiko.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Caroline Thienpont
Tehtävä organisaatiossa: Afgevaardigd bestuurder

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Mark Van Gelder
Tehtävä organisaatiossa: External relations

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Hundelgemsesteenweg  722
9820 Merelbeke
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 92306681
Faksinumero: (+32) 92321826
Muita yhteystietoja: Opleiden en plaatsen van hulphonden voor personen met een motorische handicap en meldhonden voor mensen met epilepsie, om zo hun levenskwaliteit te verhogen.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Opleiden en plaatsen van hulphonden voor personen met een motorische handicap en meldhonden voor mensen met epilepsie, om zo hun levenskwaliteit te verhogen.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja Onze verantwoordelijke externe relaties Mark Van Gelder

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Recht op Toegang

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 6
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
-Belgian Assistance Dog Federation (BADF; voorlopig nog even Belgian Guide Dog Federation BGDF)
-Assistance Dogs Europe (ADEu)
-Assistance Dogs International (ADI)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 319 569
josta julkista rahoitusta: 26 081
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 26 081
muista rahoituslähteistä: 293 488
- lahjoitukset ja avustukset: 226 488
- jäsenmaksut:
organisaties : 47 549
financiële opbrengsten : 19 162
verkoop materiaal : 289
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.