Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Metal Packaging Europe

Идентификационен номер в Регистъра: 95949618492-61
Дата на регистрация: 03/04/2012 14:57:20

Информацията за този субект е била последно изменена на: 11/03/2014 10:32:17
Последната годишна актуализация е извършена на: 11/03/2014 10:32:17

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Metal Packaging Europe

MPE

Association Internationale Sans But Lucratif, Avenue de Broqueville, numéro 12 à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Woluwe-Saint-Pierre), BRUSSELS, BELGIUM,

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Търговски, стопански и професионални асоциации

    Координати за връзка

Avenue De Brocqueville, 12
1150 Woluwe
БЕЛГИЯ

(+0032) 025379151

(+) 

email: info@metalpackagingeurope.org

    Правно отговорно лице

Господин  Anders Linde

Secretary General

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Joris  Nachtergaele

External Affairs Committee

    Цели и задачи

Metal Packaging Europe represents the united interests of producers and suppliers of rigid metal packaging across Europe.

Bringing together European and National industry associations, Metal Packaging Europe is the voice for the industry ensuring the benefits of metal packaging are understood and promoted.

Metal Packaging Europe is formed as an umbrella organisation with the aim to communicate with stakeholders how responsible resource management of metal packaging will offer unique advantages to meet sustainability objectives.

Metal Packaging Europe engages on issues of common interest for the metal packaging industry across Europe. As an organisation we recognise metal packaging is a valuable contributor to sustainability in public policy and through the supply chain.

европейско равнище

    Дейности

-Environmental legislation- resource efficiency-waste legislation- packaging legislation

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Joris Nachtergaele 08/10/2014 03/10/2015

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Данъчно облагане
  • Действия в областта на климата
  • Енергетика
  • Комуникация
  • Конкуренция
  • Обществено здраве
  • Околна среда
  • Потребители
  • Търговия

    Членство

Our members are the main European Trade bodies across the metal packaging industry.

APEAL
APEAL is the Association of European Producers of Steel for Packaging. It is a federation of four multi-national producers of steel for packaging in Europe. It was founded in 1986 and represents some 95% of the total European production of steel for packaging.

BCME
BCME (Beverage Can Makers Europe) is a trade body that represents Europe’s leading drinks can manufacturers. Its goal is to maximise market opportunities for the beverage can and proactively position and support the positive attributes and image of the can relative to other beverage packaging alternatives through coordinated marketing, environmental, legislative and technical initiatives.

EAA
The European Aluminium Association (EAA) represents the aluminium industry in Europe. It aims to secure sustainable growth of the market for aluminium whilst maintaining and improving the image of the industry.

EMPAC
European Metal Packaging, Empac, brings together producers of rigid metal packaging and their national associations to defend the interests and promote the benefits of metal packaging throughout Europe.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.