Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. / Association of Foreign Banks in Germany

Identifikační číslo v rejstříku: 95840804-38
Datum registrace: 23.6.08 11:20:27

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.6.13 8:32:24
Datum poslední roční aktualizace je 10.6.13 8:32:24


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. / Association of Foreign Banks in Germany
Zkratka: VAB
Právní forma eingetragener Verein (registered association)
Internetové stránky: http://www.vab.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dr. Oliver Wagner
Funkce: Geschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Vahldiek Wolfgang
Funkce: Abteilungsdirektor Recht

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Savignystraße  55
60325 Frankfurt am Main
NĚMECKO
Telefon: (+49) 69 97 58 50 0
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. ist die Interessenvertretung der Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Finanzdienstleistungsinstitute und Repräsentanzen in ausländischem Mehrheitsbesitz mit Präsenz in Deutschland.
Der Verband fördert die wirtschaftlichen Belange seiner ca. 210 Mitglieder und versteht sich als Interessenvertretung in spezifischen grenzüberschreitenden, auslandsbank- oder -fondsspezifischen Fragestellungen gegenüber nationalem Gesetzgeber, der EU oder supranationalen Institutionen. Er sieht die Politikberatung als Ziel seiner Lobbying-Aktivitäten und stellt der Politik ökonomisches und juristisches Know How bereit. Auch arbeitet er mit vergleichbaren Organisationen auf EU-Ebene und im Ausland zusammen.
Zugleich sieht er sich als Informationsplattform der Mitgliedsinstitute, indem er Fachseminare zu aktuellen Themen durchführt, Arbeits- und Projektgruppen organisiert und ein Netzwerk für die Information und den Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedsinstituten bildet.
Der Verband ist insofern Dienstleister der Mitgliedsinstitute, der Politik und der interessierten Öffentlichkeit.
Weitere Informationen zum Verband und zu seinen Mitgliedsinstituten sind auf deutsch und englisch über die Website www.vab.de erhältlich. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.


The Association of Foreign Banks in Germany e.V. is the interest representation of banks, investment management companies, financial services institutions and representative offices domiciled in Germany which are majority-owned by foreign undertakings.
The Association promotes the economic interests of its approximately 210 members and considers itself as interest representation in specific cross-border, foreign bank or fund specific issues vis-á-vis the national legislator, the European Union or supranational institutions. It regards political consultancy as the objective of its lobbying activities and provides economic and legal know how. Furthermore, the Association cooperates with comparable organisations at EU-level and abroad.

In addition, the Association considers itself as information platform for its member institutions by carrying out technical seminars on current topics, organising working groups and project groups and creating a network for information and exchange of views between its member institutions.

Insofar, the Association is a service provider for member institutions, politics and the interested public.
Further information on the Association and its member institutions is available in both German and English language at www.vab.de. For further queries, please contact the Association´s office.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Bankrecht, Recht der Investmentfirmen und des Wertpapierhandels, Kapitalmarktrecht, Recht der Investmentfonds, Steuerrecht

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Der Verband finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge staffelt sich abhängig von der Bilanzsumme und beträgt zwischen mindestens € 4.000 bis höchstens € 15.000. Weitere Einnahmen, die ca. 20% des Gesamtetats ausmachen, stammen aus dem Seminarbetrieb des Verbands.

Die geschätzten Kosten der direkten Lobbyarbeit des Verbands auf EU-Ebene von zwischen € 50.000 und € 100.000 umfassen sowohl Reisekosten als auch die anteiligen Personal-, Material- und Büromietkosten für die Teilnahme an (schriftlichen) Konsultationen von EU-Kommission, Europäischem Parlament, EBA und ESMA und anderen Gremien auf EU-Ebene.

The Association funds itself mainly through membership fees. The height of the membership fees depends on the respective member´s total assets in Germany and ranges from min. € 4,000 to max. € 15,000. Further revenues which make up approximately 20% of the Association´s total budget stem from the seminars organised by the Association.

The estimate of costs related to direct lobbying of EU-institutions by the Association of € 50,000 to € 100,000 include both travelling expenses and pro-rata personnel costs, expenditure on material and office lease resulting from the participation in (written) consultations of EU-Commission, European Parliament, CEBS, CESR and other organisations at EU-level.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.