Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Id-nummer i registret: 95773799444-34
Registreringsdag: 2012-08-29 15:39:57

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-02 09:36:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-02 09:36:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Förkortning: NLR
Associationsform (rättslig ställning): Foundation ("Stichting")
Webbplats: http://www.nlr.nl

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Michel PETERS
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Paul EIJSSEN
Befattning: Manager European Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Anthony Fokkerweg  2
1059 CM Amsterdam
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 885113113
Fax: (+31) 885113210
Andra adressuppgifter: Postal address:
P.O. Box 90502
1006 BM Amsterdam

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: NLR’s mission is to increase the sustainability, safety and efficiency of air transport.

NLR is the Dutch knowledge enterprise for identifying, developing and applying advanced technological knowledge in the area of aerospace. Our activities are relevant to society, market-oriented and carried out on a non-profit basis. We thus strengthen the innovativeness, competitiveness and effectiveness of government and business
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 25
Kompletterande upplysningar: These are NLR's management team, division managers, unit managers, business managers and marketing managers.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Provinding information and help in the Commission's preparation of the MFF, plans for Horizon 2020 and Structural Funds. Also involved in Clean Sky, SESAR, Flightpath 2050, ACARE, GALILEO, GMES, ESA.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • NEDERLÄNDERNA

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics)

ACARE (Advisory Council for Aeronautics and Air Transport in Europe)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 81 210 000
därav offentlig finansiering: 52 976 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 7 705 000
- nationella källor: 45 271 000
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 28 234 000
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
Other contracts : 28 234 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.