Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Numer identyfikacyjny w rejestrze 95773799444-34
Data rejestracji: 12-08-29 15:39:57

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-08-02 09:36:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-08-02 09:36:39


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Nazwa skrócona: NLR
Status prawny: Foundation ("Stichting")
Strona internetowa: http://www.nlr.nl

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Michel PETERS
Pełniona funkcja: CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Paul EIJSSEN
Pełniona funkcja: Manager European Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Anthony Fokkerweg  2
1059 CM Amsterdam
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
Numer telefonu: (+31) 885113113
Numer faksu: (+31) 885113210
Inne dane kontaktowe: Postal address:
P.O. Box 90502
1006 BM Amsterdam

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: NLR’s mission is to increase the sustainability, safety and efficiency of air transport.

NLR is the Dutch knowledge enterprise for identifying, developing and applying advanced technological knowledge in the area of aerospace. Our activities are relevant to society, market-oriented and carried out on a non-profit basis. We thus strengthen the innovativeness, competitiveness and effectiveness of government and business
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 25
Informacje uzupełniające: These are NLR's management team, division managers, unit managers, business managers and marketing managers.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Provinding information and help in the Commission's preparation of the MFF, plans for Horizon 2020 and Structural Funds. Also involved in Clean Sky, SESAR, Flightpath 2050, ACARE, GALILEO, GMES, ESA.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • polityka regionalna
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 2
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics)

ACARE (Advisory Council for Aeronautics and Air Transport in Europe)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 81 210 000
w tym środki publiczne: 52 976 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 7 705 000
- ze źródeł krajowych: 45 271 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 28 234 000
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 0
Other contracts : 28 234 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50000  €–100000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.