Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e. V.

Identifikačné číslo v Registri: 95758602510-51
Dátum registrácie: 15/10/2009 11:13:07

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/02/2015 16:33:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/02/2015 16:33:30
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e. V.

BVT

eingetragener Verein

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Am Tor, 9
53639 Königswinter
NEMECKO

(+49) 224492427

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Gerard Wolny

Hauptgeschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Gerard Wolny

Hauptgeschäftsführer

    Ciele a poslanie

Der Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e. V. (BVT) ist die Vertretung aller Staatlich geprüften Techniker/-innen, Betriebswirte/-innen und Gestalter/-innen sowie der Studierenden an den Fachschulen bei allen berufs- und sozialpolitischen Belangen in Deutschland und Europa. Er vertritt in Deutschland die Interessen von über 2 Millionen Fachschulabsolventen und hat 19.000 Mitglieder.

Gegründet 1974 als Bundesverband staatlich geprüfter Techniker durch die Fusion von 8 Technikerverbänden. Im Jahre 2005 hat sich der BVT auch für Staatlich geprüfte Betriebswirte/-innen und Gestalter/-innen geöffnet, um alle Absolventen von Fachschulen zu vertreten.

Der BVT wird geleitet vom Bundesvorstand, dem neben dem Vorsitzenden sechs Stellvertreter angehören. Laut Satzung ist die Hauptversammlung das oberste Organ des Verbandes und tritt in der Regel alle drei Jahre zusammen.

Der BVT tritt ein für die Anerkennung von Staatlich geprüften Technikern/-innen, Betriebswirten/-innen und Gestaltern/-innen als qualifizierte und praxisorientierte Fachkräfte im In- und Ausland.

Ferner für
- die Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung an den Fachschulen

- eine der Ausbildung entsprechende Einbeziehung der Fachschulabsolventen in die Regelungen eines vereinten Europas

- die Änderung der Berufsbezeichnungen zur Verdeutlichung der Qualität dieser Aufstiegsfortbildungen:
1. Staatlich geprüfter/e Techniker/in in
state-certified engineer, master professional
2. Staatlich geprüter/e Betriebswirt/in in
state-certified business manager, master professional
3. Staatlich geprüfter/e Gestalter/in in
state-certified designer, master professional

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Berufsanerkennungsrichtlinie; EQF; Transparenzinitiative


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Der BVT tritt ein für die Anerkennung von Staatlich geprüften Technikern/-innen, Betriebswirten/-innen und Gestaltern/-innen als qualifizierte und praxisorientierte Fachkräfte im In- und Ausland.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

19 000

 • BELGICKO
 • DÁNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LUXEMBURSKO
 • NEMECKO
 • RAKÚSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

0 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

Bei den Einnahmen handelt es sich ausschließlich um Mitgliedsbeiträge.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.