Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

European Federation of Older Students at Universities

Inschrijvingsnummer in het register 95665842136-67
Inschrijvingsdatum: 9-8-09 15:05:46

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 15-7-14 13:32:42
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 15-7-14 13:32:42


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: European Federation of Older Students at Universities
Acroniem: EFOS
Rechtsvorm: Association under Austrian law
Website: http://efos-europa.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Peter Hug
Functie: president

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Peter Hug
Functie: president

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Červeňákova  19
84101 Bratislava
SLOWAKIJE
Telefoon: (+421) 2 643 61655
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: •Fostering of academic studies of older people together with younger students or at special academies/universities for older people
•Fostering of joint projects for older students throughout Europe
•Fostering and securing the access of older people to academic education also without formal qualifications
•Public support of academic education for older people in politics and society
•Fostering of autonomous national organisations with similar goals
•Identifying possibilities to utilize the skills and expertise of older students for the benefit of science and society
•Cooperation with other international organisations that support lifelong learning (LLL)
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1000
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Higher education for older people

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 20
Aantal aangesloten organisaties: 15
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • Berliner Akademie für weiterbildende Studien e.V. (1.000 Ingeschrevenen)
 • Dresdner Seniorenakademie für Wissenschaft und Kunst (1.000 Ingeschrevenen)
 • fgs - Verein zur Förderung des Gasthörer- und Seniorenstudiums Köln (1.000 Ingeschrevenen)
 • OeH Generationenreferat Graz (500 Ingeschrevenen)
 • HOVO-Nederland (25.000 Ingeschrevenen)
 • Kontaktstudium für Beruf und Familie Kiel (400 Ingeschrevenen)
 • Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (1.000 Ingeschrevenen)
 • Seniorenuniversitetet Uppsala (1.700 Ingeschrevenen)
 • Technical University Brno (1.000 Ingeschrevenen)
 • Univerzita Tretieho Veku Comenius University Bratislava (1.600 Ingeschrevenen)
 • Uniwersytet Wroclaw - UTW (700 Ingeschrevenen)
 • Vrienden Senioren Academie Groningne en Drenthe (400 Ingeschrevenen)
 • Universidad Permanente Alicante (1.000 Ingeschrevenen)
 • Akademie ZAWiW Ulm (1.000 Ingeschrevenen)
 • HochschülerInnenschaft an der Uni Wien (10.000 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 2.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 2.000
- giften:
- contributies van de leden: 2.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.