Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Camfil

Tunnistenumero rekisterissä: 95618006944-96
Rekisteröintipäivä: 14.10.2011 12:06:22

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 1.10.2013 13:08:35
Edellinen vuotuinen päivitys: 1.10.2013 13:01:26


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Camfil
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: business organisation - company
Internet-osoite: http://www.camfilfarr.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: YNGEN Magnus
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: TRYJEFACZKA Myriam
Tehtävä organisaatiossa: Corporate Suatainability Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Sveavägen  56E
SE-111 34 STOCKHOLM
RUOTSI
Puhelinnumero: (+46) 854512500
Faksinumero: (+46) 8249650
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Camfil is a manufacturer of air filtration devices.
More and more studies show the impact on health of air pollution people are exposed to.
Outdoor air pollution, especially particulates and gases infiltrate in buildings where we wpend 90% of our time.
Indoor air pollution can be 50 times higher than outdoors.

Buildings regulations are not strong enough to ensure appropriate protection of people. However solutions and reference standards exist. they are overlooked by policy makers. In the context of energy efficiency policies, Indoor air quality is at stakes and could be compromised.
We advocate for a sustainable balance between climate policies and health policies.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Advocating towards Meps on health related air pollution issues and impact of current regulation development.
Follow up of Ecodesign directive for ventilation Lot 6 and other buildings energy conservation related policies

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kuluttaja-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Camfil is member of EUROVENT, EVIA.
Camfil participates Several CEN TC activities

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.