Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Verband der Automobilindustrie

Identifikavimo numeris Registre: 95574664768-90
Registracijos data: 10.12.14 11.08.43

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.18 11.16.03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.18 11.16.03


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Verband der Automobilindustrie
Akronimas: VDA
Teisinis statusas: Eingetragener Verein
Svetainė: http://www.vda.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Klaus Bräunig
Pareigos: Geschäftsführer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Kay Lindemann
Pareigos: Geschäftsführer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Behrenstrasse  35
10117 Berlin
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49 30) 8978420
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: VDA - Büro Brüssel
31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
Belgien

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 12
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Ralf Diemer 13.12.4 14.11.25
Sebastian Kirchner 14.9.5 14.12.31
Sascha Wagner 13.11.27 14.11.22

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Die Lobbytätigkeiten beziehen sich auf alle Gesetzgebungsprozesse auf EU - Ebene, die die Automobilindustrie betreffen. Dazu gehören unter anderem:
Cars 21, Handelspolitik (Freihandelsabkommen/TITIP, Protektionismus), Rohstoffpolitik, Konfliktmineralien, Industriepolitik Umweltpolitik, C02 - Gesetzgebung, GVO, Steuerpolitik, Energiesteuerrichtlinie, Verkehrspolitik.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Assoziierte Mitglieder bei ACEA (Europäischer Verband der Automobilhersteller) und CLEPA (Europäischer Verband der Zulieferindustrie).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 11/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 450 000 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.