Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Verband der Automobilindustrie

Identifikavimo numeris Registre: 95574664768-90
Registracijos data: 14/12/2010 11:08:43

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 19/12/2014 10:18:10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 19/12/2014 10:18:10

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Verband der Automobilindustrie

VDA

Eingetragener Verein

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Behrenstrasse, 35
10117 Berlin
VOKIETIJA

(+49 30) 8978420

(+) 

VDA - Büro Brüssel
31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
Belgien

    Teisiškai atsakingas asmuo

Klaus Bräunig

Geschäftsführer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Kay Lindemann

Geschäftsführer

    Tikslai ir uždaviniai

Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Veikla

Die Lobbytätigkeiten beziehen sich auf alle Gesetzgebungsprozesse auf EU - Ebene, die die Automobilindustrie betreffen. Dazu gehören unter anderem:
Cars 21, Handelspolitik (Freihandelsabkommen/TITIP, Protektionismus), Rohstoffpolitik, Konfliktmineralien, Industriepolitik Umweltpolitik, C02 - Gesetzgebung, GVO, Steuerpolitik, Energiesteuerrichtlinie, Verkehrspolitik.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

12

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Sascha Wagner 27/11/2014 25/11/2015
Bastian Lotz 08/01/2015 06/04/2015
Ralf Diemer 27/11/2014 25/11/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Assoziierte Mitglieder bei ACEA (Europäischer Verband der Automobilhersteller) und CLEPA (Europäischer Verband der Zulieferindustrie).

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

470 000 €

0 €

0 €

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.