Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Verband der Automobilindustrie

Identifikavimo numeris Registre: 95574664768-90
Registracijos data: 14/12/2010 11:08:43

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/04/2015 12:26:01
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/04/2015 12:24:03
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Verband der Automobilindustrie

VDA

Eingetragener Verein

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Behrenstrasse, 35
10117 Berlin
VOKIETIJA

(+49 30) 8978420

31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
BELGIJA

(+32) 2 5046067

    Teisiškai atsakingas asmuo

Klaus Bräunig

Geschäftsführer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Kay Lindemann

Geschäftsführer

    Tikslai ir uždaviniai

Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Bussen, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

CO2 - Regulierung für PKW/Leichte Nutzfahrzeuge und LKW
Luftreinhaltepolitik, Real Driving Emissions
Biokraftstoffstrategie
Recyclingpolitik
Handelspolitik/Freihandelsabkommen
Typgenehmigungsvorschriften
Industriepolitik
Juncker-Plan
Verkehrspolitik (Weißbuch Verkehr, E-Call, Maße und Gewichte von LKW)
Digitale Strategie der EU/Industrie 4.0, Connected Cars
Horizon 2020/Forschungspolitik

Veranstaltungen in Berlin und Brüssel
Gespräche auf allen Ebenen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen
IAA


 

EIP

Non

Non

Classic Car Group im Europäischen Parlament

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 3   75%: 4   50%: 8   25%: 16

31

14

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Kristina Hahnemann 15/04/2015 13/08/2015
Ralf Diemer 27/11/2014 25/11/2015
Sascha Wagner 27/11/2014 25/11/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

https://www.vda.de/de/verband/mitglieder.html

BDI, CLEPA, ERTICO, CLCCR
Assoziiert bei ACEA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

2 490 247 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes, sowie die anteiligen Kosten derjenigen Mitarbeiter, die in EU-Angelegenheiten involviert sind. Ferner die anteiligen Mitgliedsbeiträge der Organisationen, in denen der VDA Mitglied ist.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.