Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Verband der Automobilindustrie

Tunnusnumber registris: 95574664768-90
Registreerimise kuupäev: 14/12/2010 11:08:43

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 19/12/2014 10:18:10
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19/12/2014 10:18:10

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Verband der Automobilindustrie

VDA

Eingetragener Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Behrenstrasse, 35
10117 Berlin
SAKSAMAA

(+49 30) 8978420

(+) 

VDA - Büro Brüssel
31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
Belgien

    Juriidiliselt vastutav isik

Klaus Bräunig

Geschäftsführer

    ELi asjade eest vastutav isik

Kay Lindemann

Geschäftsführer

    Eesmärgid ja ülesanded

Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Tegevused

Die Lobbytätigkeiten beziehen sich auf alle Gesetzgebungsprozesse auf EU - Ebene, die die Automobilindustrie betreffen. Dazu gehören unter anderem:
Cars 21, Handelspolitik (Freihandelsabkommen/TITIP, Protektionismus), Rohstoffpolitik, Konfliktmineralien, Industriepolitik Umweltpolitik, C02 - Gesetzgebung, GVO, Steuerpolitik, Energiesteuerrichtlinie, Verkehrspolitik.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

12

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Sascha Wagner 27/11/2014 25/11/2015
Bastian Lotz 08/01/2015 06/04/2015
Ralf Diemer 27/11/2014 25/11/2015

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

    Liikmed ja liikmesus

Assoziierte Mitglieder bei ACEA (Europäischer Verband der Automobilhersteller) und CLEPA (Europäischer Verband der Zulieferindustrie).

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

470 000 €

0 €

0 €

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.