Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Verband der Automobilindustrie

Tunnusnumber registris: 95574664768-90
Registreerimise kuupäev: 14/12/2010 11:08:43

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/04/2015 12:26:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 12:24:03
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Verband der Automobilindustrie

VDA

Eingetragener Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Behrenstrasse, 35
10117 Berlin
SAKSAMAA

(+49 30) 8978420

31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
BELGIA

(+32) 2 5046067

    Juriidiliselt vastutav isik

Klaus Bräunig

Geschäftsführer

    ELi asjade eest vastutav isik

Kay Lindemann

Geschäftsführer

    Eesmärgid ja ülesanded

Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Bussen, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

CO2 - Regulierung für PKW/Leichte Nutzfahrzeuge und LKW
Luftreinhaltepolitik, Real Driving Emissions
Biokraftstoffstrategie
Recyclingpolitik
Handelspolitik/Freihandelsabkommen
Typgenehmigungsvorschriften
Industriepolitik
Juncker-Plan
Verkehrspolitik (Weißbuch Verkehr, E-Call, Maße und Gewichte von LKW)
Digitale Strategie der EU/Industrie 4.0, Connected Cars
Horizon 2020/Forschungspolitik

Veranstaltungen in Berlin und Brüssel
Gespräche auf allen Ebenen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen
IAA


 

EIP

Ei

Ei

Classic Car Group im Europäischen Parlament

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 3   75%: 4   50%: 8   25%: 16

31

14

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Ralf DIEMER 27/11/2014 25/11/2015
Sascha WAGNER 27/11/2014 25/11/2015
Lars PRÜßMEIER 03/09/2015 01/11/2015

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

    Liikmed ja liikmesus

https://www.vda.de/de/verband/mitglieder.html

BDI, CLEPA, ERTICO, CLCCR
Assoziiert bei ACEA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

2 490 247 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes, sowie die anteiligen Kosten derjenigen Mitarbeiter, die in EU-Angelegenheiten involviert sind. Ferner die anteiligen Mitgliedsbeiträge der Organisationen, in denen der VDA Mitglied ist.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.