Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband der Automobilindustrie

Αριθμός μητρώου: 95574664768-90
ημερομηνία της εγγραφής: 14/12/2010 11:08:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 19/12/2014 10:18:10
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 19/12/2014 10:18:10

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband der Automobilindustrie

VDA

Eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Behrenstrasse, 35
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49 30) 8978420

(+) 

VDA - Büro Brüssel
31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
Belgien

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Klaus Bräunig

Geschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Kay Lindemann

Geschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Die Lobbytätigkeiten beziehen sich auf alle Gesetzgebungsprozesse auf EU - Ebene, die die Automobilindustrie betreffen. Dazu gehören unter anderem:
Cars 21, Handelspolitik (Freihandelsabkommen/TITIP, Protektionismus), Rohstoffpolitik, Konfliktmineralien, Industriepolitik Umweltpolitik, C02 - Gesetzgebung, GVO, Steuerpolitik, Energiesteuerrichtlinie, Verkehrspolitik.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

12

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Sascha Wagner 27/11/2014 25/11/2015
Bastian Lotz 08/01/2015 06/04/2015
Ralf Diemer 27/11/2014 25/11/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Assoziierte Mitglieder bei ACEA (Europäischer Verband der Automobilhersteller) und CLEPA (Europäischer Verband der Zulieferindustrie).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

470.000 €

0 €

0 €

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.