Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband der Automobilindustrie

Αριθμός μητρώου: 95574664768-90
ημερομηνία της εγγραφής: 14/12/2010 11:08:43 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 18/11/2013 11:16:03 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 18/11/2013 11:16:03 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Verband der Automobilindustrie
Ακρωνύμιο: VDA
Νομικό καθεστώς: Eingetragener Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.vda.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Klaus Bräunig
Θέση: Geschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Kay Lindemann
Θέση: Geschäftsführer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 35 Behrenstrasse 
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49 30) 8978420
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: VDA - Büro Brüssel
31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
Belgien

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 12
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Sascha Wagner 27/11/2013 22/11/2014
Enzo Sebastian Aguilera 12/4/2014 15/8/2014
Ralf Diemer 4/12/2013 25/11/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Die Lobbytätigkeiten beziehen sich auf alle Gesetzgebungsprozesse auf EU - Ebene, die die Automobilindustrie betreffen. Dazu gehören unter anderem:
Cars 21, Handelspolitik (Freihandelsabkommen/TITIP, Protektionismus), Rohstoffpolitik, Konfliktmineralien, Industriepolitik Umweltpolitik, C02 - Gesetzgebung, GVO, Steuerpolitik, Energiesteuerrichtlinie, Verkehrspolitik.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Assoziierte Mitglieder bei ACEA (Europäischer Verband der Automobilhersteller) und CLEPA (Europäischer Verband der Zulieferindustrie).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 11/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 450.000 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.