Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband der Automobilindustrie

Αριθμός μητρώου: 95574664768-90
ημερομηνία της εγγραφής: 14/12/2010 11:08:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/04/2015 12:26:01
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 12:24:03
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband der Automobilindustrie

VDA

Eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Behrenstrasse, 35
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49 30) 8978420

31, Rue du Commerce
1000 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2 5046067

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Klaus Bräunig

Geschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Kay Lindemann

Geschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Interessenvertretung von rund 600 Unternehmen der dt. Automobilindustrie (Hersteller von PKW und LKW, Bussen, Zulieferer, Anhänger und Aufbauten).

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

CO2 - Regulierung für PKW/Leichte Nutzfahrzeuge und LKW
Luftreinhaltepolitik, Real Driving Emissions
Biokraftstoffstrategie
Recyclingpolitik
Handelspolitik/Freihandelsabkommen
Typgenehmigungsvorschriften
Industriepolitik
Juncker-Plan
Verkehrspolitik (Weißbuch Verkehr, E-Call, Maße und Gewichte von LKW)
Digitale Strategie der EU/Industrie 4.0, Connected Cars
Horizon 2020/Forschungspolitik

Veranstaltungen in Berlin und Brüssel
Gespräche auf allen Ebenen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen
IAA


 

EIP

Όχι

Όχι

Classic Car Group im Europäischen Parlament

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 3   75%: 4   50%: 8   25%: 16

31

14

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Ralf DIEMER 27/11/2014 25/11/2015
Sascha WAGNER 27/11/2014 25/11/2015
Lars PRÜßMEIER 03/09/2015 01/11/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

https://www.vda.de/de/verband/mitglieder.html

BDI, CLEPA, ERTICO, CLCCR
Assoziiert bei ACEA

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

2.490.247 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Die geschätzten Kosten umfassen die Ausgaben des Brüsseler Büros, sowie weiterer auf die EU - Institutionen in Brüssel und Straßburg bezogene Aktivitäten des Verbandes, sowie die anteiligen Kosten derjenigen Mitarbeiter, die in EU-Angelegenheiten involviert sind. Ferner die anteiligen Mitgliedsbeiträge der Organisationen, in denen der VDA Mitglied ist.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.