Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 95445515567-57
Дата на регистрация: 30/03/2011 09:44:56

Информацията за този субект е била последно изменена на: 13/01/2017 10:42:15
Последната годишна актуализация е извършена на: 13/01/2017 10:42:15
Следваща актуализация най-късно до: 13/01/2018

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V.

APM

eingetragener Verein

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Gertraudenstraße 20
10178 Berlin
ГЕРМАНИЯ

(+49)030 20679071

    Правно отговорно лице

Господин  Volker Bartels

Vorstandsvorsitzender

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Peter Gretenkord

Rechts- und Projektreferent

    Цели и задачи

Der Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V (APM) ist seit 1997 als führender branchenübergreifender Verband im Kampf gegen die Produkt- und Markenpiraterie tätig. Gegründet wurde der APM – so die gängige Abkürzung – vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Markenverband. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören deutsche und ausländische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Seit seiner Gründung ist der APM in vielen Bereichen aktiv: neben der Öffentlichkeitsarbeit und der Mitarbeit bei der Gesetzgebung fördert der APM den gezielten, branchenübergreifenden Informationsaustausch unter den Mitgliedern.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Effektive Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums
Sensibilisierung für die Bedeutung geistigen Eigentums


 

Не

Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des Geistigen Eigentums - APM ist als "Private Einrichtung" Teil des Netzwerks der Beobachtungsstelle

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 3

3

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Търговия

    Членство

http://www.apm.net -> "Wir über uns"

Global Anti-Counterfeiting Group (GACG)
European Brands Association (AIM)

    Финансови данни

01/2015  -  12/2015

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.