Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

EU MAP Consulting Ltd

Id-nummer i registret: 95428211915-66
Registreringsdag: 27/06/2009 08:47:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 23:02:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 23:02:18
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

EU MAP Consulting Ltd

Limited Company

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

KENSINGTON GARDENS SQUARE, 27, 50
W2 4BA LONDON
STORBRITANNIEN

(+44) 2072434292

    Juridiskt ansvarig

MARIA KOKKINOU - BOEGE

MANAGING DIRECTOR

    Person med ansvar för EU-kontakterna

MARIA KOKKINOU - BOEGE

MANAGING DIRECTOR

    Mål och uppdrag

Provide accurate information as to how Brussels is thinking and acting about the issues that affect our clients.

Help clients navigate the complicated legislative and policymaking procedures within the EU Institutions.

Keeping EU institutions updated and on side by providing them with feedback. This enhances not just their sense of participation in the progress of client projects but strengthens the likelihood of future involvement in mutual activities.

Public consultation at its best is about engaging stakeholders in a dialogue about possible changes that will affect them, before decisions are taken.
Advise and involve clients in consultation processes and plans for new legislation or regulatory requirements.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Water Framework Directive


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Environment/Enterprise/Development

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

Chartered Institute of Public Relations in the UK
UK Lobbyists register
Government Affairs Group in the UK

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  02/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • International Zinc Association Europe

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Estimated income for 2014

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Chartered Institute of Public Relations UK Public Affairs register